|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank lãi trước thuế 14.502 tỷ trong năm 2021

22:50 | 09/04/2022
Chia sẻ
Agribank vừa công bố báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 14.502 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận trước thuế của đạt 14.502 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 46.712 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2020. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh kinh doanh vàng và ngoại hối của Agribank tăng trưởng mạnh nhất năm 2021 khi lãi thuần từ mảng này tăng 61,2% năm 2021, đạt 1.515 tỷ đồng. 

Năm 2021, lãi thuần từ hoạt động khác của Agribank đạt 8.091 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng giảm 1,7% so với năm 2020, đạt 4.312 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm lần lượt 36% và 45% so với năm 2020.

Tổng thu nhập hoạt động của Agribank là 60.742 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm trước. Chi phí hoạt động giảm 4,3% so với cùng kỳ, đạt 24.179 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh của Agribank năm 2021.(Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt 1,69 triệu tỷ, tăng 8,1%, huy động vốn đạt 1,54 triệu tỷ, tăng 9,8%; tín dụng đạt 1,31 triệu tỷ, tăng 8,4%. Nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2021 là 24.553 tỷ đồng, tăng đến 14% so với năm 2021, chủ yếu do nợ nhóm 3,4,5 đều tăng mạnh trong năm. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,78% lên 1,87%.

Nợ xấu của Agribank tăng phần lớn là do nguyên nhân khách hàng trên địa bàn nông nghiệp - khách hàng chính của Agribank- bị tác động lớn bởi dịch bệnh COVID-19, theo Báo Đầu tư.

Trong năm 2021, ngân hàng đã trích lập hơn 22.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro, tăng 17,7% so với năm 2020, nâng nguồn dự phòng lên hơn 34.000 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đã tăng lên 138,6%, cao hơn so với mức 110% trong năm 2020. Các khoản lãi và phí phải thu tính đến 31/12/2021 chỉ còn 9.460 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2021.

Hiện tỷ lệ các khoản lãi và phí phải thu/thu nhập lãi và các khoản tương tự bằng 8,63% tương đương gần bằng một tháng lãi phải thu của khách hàng. Con số này tại Agribank tương đương với tỷ lệ tại BIDV và thấp hơn so với Vietcombank, VietinBank. 

 Một số chỉ tiêu năm 2021 của Agribank.(Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga