Doanh nghiệp

Lãi 0,8 đồng trên 100 đồng doanh thu, lợi nhuận Thalexim giảm 13% năm 2019

07:11 | 14/02/2020

Chia sẻ

Quí IV/2019, Thalexim báo lãi tăng trưởng nhờ thay đổi trong chi phí tài chính. Tuy vậy, công ty vẫn ghi nhận kết quả giảm trong cả năm; biên lợi nhuận ròng của ở mức chỉ khoảng 0,8% trên mỗi đồng doanh thu.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Thalexim Mã: TLP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2020 với doanh thu thuần hơn 2.876 tỉ đồng, giảm 19% so với quí IV/2019.

Lợi nhuận Thalexim giảm 13%, dòng tiền kinh doanh tiếp tục ghi nhận âm ngàn tỉ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của Thalexim

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh còn hơn 1 tỉ đồng trong khi cùng kì gần 67 tỉ đồng. Chi phí lãi vay ghi nhận con số âm hơn 18 tỉ đồng khi quí IV năm trước trên 93 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hơn 52,9 tỉ đồng, tăng gần 40%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 50,6 tỉ đồng.

Lợi nhuận Thalexim giảm 13%, dòng tiền kinh doanh tiếp tục ghi nhận âm ngàn tỉ - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của Thalexim

Cả năm, doanh thu thuần Thalexim đạt hơn 12.566 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kì. Chi phí tài chính tiết giảm 42% còn hơn 128 tỉ đồng giúp cải thiện lợi nhuận sau thuế ở mức 113 tỉ đồng (lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 105 tỉ đồng), nhưng vẫn ghi nhận giảm 13% so với cùng kì, hoàn thành chưa tới 90% kế hoạch.

Biên lợi nhuận ròng của Thalexim ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,8% trên mỗi đồng doanh thu.

Hết 31/12, tổng giá tài sản của Thalexim hơn 8.021 tỉ đồng, giảm gần 18% hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 670 tỉ đồng, giảm 57%. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.706 tỉ đồng, năm trước âm hơn 1.236 tỉ đồng. 

Phải thu ngắn hạn giảm hơn 33% còn 2.203 tỉ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn khác giảm một nửa còn 388 tỉ đồng. Chí phí xây dựng cơ bản dở dang gần 1.620 tỉ đồng, tăng 61%.

Cơ cấu nguồn vốn chiếm 2/3 là nợ phải trả, ghi nhận giảm 24%. Chủ yếu là nợ ngắn hạn gần 4.923 tỉ đồng, giảm 28%. Đáng kể nhất là phần thuế và các khoản phải nộp nhà nước chỉ còn hơn 233 tỉ đồng so với 2.195 tỉ đồng hồi đầu năm.

Lợi nhuận Thalexim giảm 13%, dòng tiền kinh doanh tiếp tục ghi nhận âm ngàn tỉ - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của Thalexim

Hồi đầu tháng, Thalexim công bố đã phát hành 2.000 trái phiếu với tổng giá trị 200 tỉ đồng. Trước đó vào tháng 12/2019, Thalexim bổ sung gần 225 triệu cổ phiếu TLP (236,6 triệu đơn vị được giao dịch) là số cổ phần do Nhà nước nắm giữ, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động.

Kết phiên 13/2, cổ phiếu TLP không có giao dịch khớp lệnh và dừng ở mức 9.500 đồng/cp. Việc không có thanh khoản vẫn diễn ra thường xuyên trong thời gian qua.

Minh Đăng