Doanh nghiệp

Kinh doanh khí Miền Nam: Doanh thu gần 1.900 tỉ đồng, lợi nhuận ròng 31 tỉ đồng

16:52 | 17/10/2018

Chia sẻ

Là công ty có doanh thu nghìn tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của CTCP Kinh doanh khí Miền Nam lần lượt là 16,8% và 1,6%.
kinh doanh khi mien nam doanh thu gan 1900 ti loi nhuan rong 31 ti dong 6 tháng, PV GAS thực hiện 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm

CTCP Kinh doanh khí Miền Nam (Mã: PGS) mới đây công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2018 theo đó trong quý công ty đạt tổng doanh thu 1.872 tỉ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán 1.470 tỉ đồng, lãi gộp 314 tỉ đồng. Trong các khoản chi phí còn lại, chi phí bán hàng có giá trị lớn nhất lên tới 260 tỉ đồng. Kết quả, công ty có lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 39 tỉ đồng và 31 tỉ đồng – tương ứng với biên lãi ròng 1,6%.

kinh doanh khi mien nam doanh thu gan 1900 ti loi nhuan rong 31 ti dong
Tóm tắt kết quả kinh doanh của PGS. Nguồn: Kiên Dương tổng hợp.

Tính đến ngày 30/9, công ty có tổng nguồn vốn 2.461 tỉ đồng trong đó nợ phải trả là 1.481 tỉ đồng (chiếm 60%) và vốn chủ sở hữu là 980 tỉ đồng (chiếm 40%). Cơ cấu tài sản ngắn hạn - dài hạn của công ty khá cân bằng với tỉ lệ tương ứng là 48% - 52%. Khoản mục tài sản có giá trị lớn nhất trên bảng cân đối kế toán thời điểm cuối quý III là khoản Phải thu của khách hàng trị giá 667 tỉ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

Sản lượng khí hóa lỏng (LPG) của PGS năm 2017 là 284.158 tấn, sản lượng vỏ chai LPG đạt 371.524 vỏ.

Tiền thân của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South) là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) được thành lập theo quyết định năm 2000 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

PGS hiện có cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV Gas – Mã: GAS) sở hữu 35,26% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) sở hữu 5,13%.

Xem thêm

Y Vân