|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

KIDO đặt mục tiêu lãi cao nhất 7 năm, trình giảm cổ tức đặc biệt từ 50% xuống 10%

11:44 | 07/06/2023
Chia sẻ
Cổ tức đặc biệt 50% bằng tiền được ĐHĐCĐ bất thường thông qua tháng 12/2022 do đơn vị thành viên là Vocarimex thoái vốn tại Calofic. Tuy nhiên do tình hình thực tế cũng như các kế hoạch đầu tư mới, KIDO xin cổ đông điều chỉnh giảm về tối đa là 1.000 đồng/cp, tương ứng số tiền cần chi là 267 tỷ đồng.

Sản phẩm của KIDO được bày bán tại quầy tạp hóa. (Ảnh minh họa: MH).

CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 , đại hội dự kiến tổ chức ngày 27/6 theo hình thức trực tuyến.

Kỳ vọng lãi 900 tỷ đồng năm 2023

Năm 2023, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ, tăng lần lượt 20% và 76% so với thực hiện năm ngoái.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

 

Năm 2015 và 2016 có kết quả lợi nhuận đột biến do KIDO ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty). 

Theo định hướng năm 2023, KIDO sẽ tách ra theo 4 nhóm ngành trong đó nước mắm là một trong những ngành quan trọng, bên cạnh dầu ăn, kem, bánh kẹo.

Ông Trần Lệ Nguyên, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc KIDO chia sẻ trong cuộc họp cổ đông tháng 12/2022, sắp tới tập đoàn sẽ liên doanh liên kết với các tập đoàn đa quốc gia theo từng ngành nghề, tạo điều kiện cho các tập đoàn giúp kết nối KIDO với thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2023 cũng sẽ là năm diễn ra sự thay đổi tách các công ty thành viên của tập đoàn thành các công ty độc lập để dễ kết nối với các công ty đa quốc gia.

Đại diện KIDO chia sẻ thêm, tập đoàn đã ký kết hợp tác chiến lược lâu dài với một tập đoàn lớn từ nước ngoài, không phải là quỹ đầu tư tài chính, đồng thời dự định bán số cổ phiếu quỹ cho họ. Tập đoàn ngoại này sẽ giúp sản xuất các sản phẩm đồng thời hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của KIDO, chuyển giao công nghệ,… "Đây là cơ hội để KIDO nâng tầm quốc tế", người sáng lập KIDO nói.

Xin giảm cổ tức đặc biệt xuống 10%

Về phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022, theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến chia với tỷ lệ 50% bằng tiền (5.000 đồng/cp), tương ứng số tiền cần chi 1.285 tỷ đồng.

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các kế hoạch đầu tư mới trong năm nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông xem xét điều chỉnh tỷ lệ cổ tức đặc biệt tối đa là 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2022 là 1.619 tỷ đồng. Như vậy ước tính tập đoàn sẽ chi ra hơn 267 tỷ đồng trả cổ tức này. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III, IV/2023, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP.

Sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến là 6% bằng tiền (600 đồng/cp).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông đã thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 10%. HĐQT trình cổ đông hủy và thay thế bằng phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, KIDO sẽ phát hành tối đa 22,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8,42. Số lượng cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng.

Minh Hằng