|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Khung giá phát điện mặt trời có thể được xác định theo cường độ bức xạ của từng miền

09:39 | 30/08/2023
Chia sẻ
Cục Điều tiết Điện lực cho biết để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại miền Bắc, nơi sản lượng điện năng nhận được thấp so với miền Trung và Nam, khung giá phát điện có thể được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió.

Trong Dự thảo có một số nội dung mới, Cục Điều tiết Điện lực lưu ý, bao gồm việc tính khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời theo miền Bắc, Trung và Nam.

Theo đó, Quy hoạch điện VIII khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và miền Nam.

Do đó, để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại miền Bắc, cần có cơ chế khung giá cao hơn (do sản lượng điện năng nhận được thấp) miền Trung và miền Nam. Theo Dự thảo Thông tư, khung giá phát điện sẽ được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

Về cơ sở để lựa chọn quy mô công suất cho nhà điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn, Thông tư cho biết xác định trên cơ sở quy mô công suất phổ biến trong các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió được lựa chọn nhà đầu tư theo Quy hoạch điện VIII.

“Quy hoạch điện VIII không quy định công suất của dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió cụ thể, chỉ quy định tổng công suất theo từng vùng miền” Dự thảo nêu.

Về cơ sở lựa chọn đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) trong định nghĩa các loại hình điện gió trong đất liền, điện gió trên biển.

Cụ thể, nhà máy điện gió trong đất liền là các nhà máy điện gió nối lưới có tuabin điện gió được xây dựng và vận hành trên đất liền và vùng đất ven biển có ranh giới ngoài là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm).

Còn nhà máy điện gió trên biển là các nhà máy điện gió nối lưới có tuabin điện gió được xây dựng và vận hành nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) ra ngoài khơi trong phạm vi vùng biển 6 hải lý.

Về việc tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn đối với các thông số đầu vào để tính toán khung giá, Cục Điều tiết Điện lực cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị tính toán khung giá, trình Bộ Công Thương thẩm định và ban hành.

Do đó, dự thảo Thông tư tiếp tục quy định EVN xây dựng và ENV có thể lựa chọn các tổ chức, đơn vị tư vấn phù hợp để thu thập số liệu đầu vào.

Ngoài ra, Dự thảo cũng thông tin việc xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình.

Hoàng Anh