Chứng khoán

Hé lộ nhận định quĩ đầu tư, CTCK lớn về VN-Index và nhóm cổ phiếu vượt trội năm 2020

20:58 | 16/11/2019

Chia sẻ

Tại VIPF 2019 do Chứng khoán MBS và Dragon Capital tổ chức, các thành viên đều đánh giá tích cực về triển vọng VN-Index, đáng chú ý, một bộ phận không nhỏ người khảo sát nhận định chỉ số vượt 1.200 điểm năm 2020.

Trong hai ngày (15 - 16/11), Diễn đàn Đầu tư Việt Nam - Vietnam Investment Professionals Forum (VIPF) năm 2019 đã được tổ chức bởi Chứng khoán MBS và Dragon Capital. 

Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm đại diện là quản lí danh mục đầu tư, giám đốc đầu tư, chuyên viên phân tích của các quĩ ngoại, quĩ đầu tư trong nước, công ty quản lí quỹ, công ty chứng khoán. Cùng với đó là CEO của các ngân hàng, công ty niêm yết hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Triển vọng tươi sáng của thị trường chứng khoán năm 2020

Trong ngày thứ hai của diễn đàn, khảo sát ý kiến của các quĩ đầu tư, bộ phân phân tích và nghiên cứu của công ty chứng khoán, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán về triển vọng của VN-Index trong năm 2020 đã được đưa ra.

A1

Khảo sát ý kiến về triển vọng VN-Index trong năm 2020 tại sự kiện VIPF. Ảnh: MMA Stock

Nhìn chung các nhóm khảo sátf đều có góc nhìn tích cực về triển vọng thị trường và VN-Index trong năm 2020.

Cụ thể, góc nhìn từ các nhà quản trị danh mục đầu tư (PMs) của các quĩ hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Dragon Capital, VinaCapital, Dynam Capital, BVF... cho thấy 34% đánh giá VN-Index trong khoảng 1.010 - 1200 điểm trong năm 2020, 28% đánh giá trong khoảng 900 - 1.010 điểm, 10% đánh giá dưới 900 điểm. 

Đáng chú ý, lạc quan hơn có đến 28% số người đang làm quản trị danh mục đầu tư của các quĩ đánh giá VN-Index vượt 1.200 điểm trong năm 2020.

Với tỉ trọng 64% nhà quản trị danh mục đầu tư (PMs) đánh giá VN-Index 1.010 - 1.200 điểm, thậm chí vượt 1.200 điểm trong năm 2020 cho thấy một góc nhìn tích cực từ các quĩ về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự kiện cũng có sự tham gia của hàng trăm chuyên viên phân tích, nghiên cứu của các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, HSC, Chứng khoán Bản Việt, MBS. 

Khảo sát bộ phận phân tích và nghiên cứu cho thấy 45% số người được khảo sát đánh giá VN-Index biến động trong khoảng 1.010 - 1.200 điểm trong năm sau, 19% nhận định chỉ số nằm trong khoảng 900 - 1.010 điểm, 19% đánh giá VN-Index dưới 900 điểm và 17% còn lại đánh giá VN-Index vượt 1.200 điểm năm sau.

Với bộ phận tự doanh, giám đốc môi giới của các công ty chứng khoán, khối này có góc nhìn lạc quan hơn về VN-Index trong năm sau với 43% đánh giá VN-Index từ 1.010 - 1.200 điểm, trong khi có đến 57% còn lại đánh giá VN-Index vượt 1.200 điểm.

Nhóm còn lại như nhà đầu tư độc lập, CEO của các tổ chức niêm yết, công ty quản lí quĩ...: 90% số người khảo sát đánh giá VN-Index trong khoảng 1.010 - 1.200 điểm, 10% còn lại đánh giá VN-Index dưới 900 điểm trong năm 2020.

Tổng kết lại các ý kiến cho thấy, các quĩ đầu tư, bộ phận phân tích và nghiên cứu của công ty chứng khoán, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán có góc nhìn tích cực về thị trường, VN-Index trong khoảng 1.010 - 1.200 điểm trong năm 2020.

Nhóm ngân hàng và bán lẻ được bình chọn là cổ phiếu hot năm 2020

123

Đánh giá về nhóm ngành hot trong năm 2020. Ảnh: MMA Stock

Dự đoán của các nhà đầu tư, các giám đốc quản lí quĩ, khối tự doanh và các công ty chứng khoán về nhóm ngành có diễn biến tốt trong năm 2020 là Ngân hàng và Bán lẻ. Hai nhóm này có tỉ lệ bình chọn tương đương. 

Theo sau đó là sự lựa chọn nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ vận động tốt trong năm 2020. Hai nhóm thực phẩm và đồ uống, công nghiệp có cùng tỉ lệ bình chọn về triển vọng trong năm 2020.

Tỉ lệ bình chọn thấp nhất về khả năng vượt trội với các ngành khác trong năm 2020 là nhóm dầu khí.

Phan Quân, Nhóm phân tích MMA Stock