Thời sự

Khánh Hòa: Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách thấp vì liên tục bị thanh, kiểm tra

07:12 | 11/12/2019

Chia sẻ

UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận thu hút đầu tư ngoài ngân sách trong năm 2019 thấp hơn cùng kì các năm trước do liên tục bị thanh, kiểm tra.

Sáng 10/12, tại kì họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 6, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tốc độ tăng trưởng DRDP năm 2019 ước tăng 6,8% so với cùng kì năm trước, GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,2%. Theo đó, GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,83 triệu đồng/người.

nha may dong tau Hyundai vinashin

Thu hút đầu tư ngoài ngân sách tại Khánh Hòa năm 2019 thấp hơn những năm vừa qua. (Ảnh: Khải An)

Tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Hòa thu hút được 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng kí là 4.415,7 tỉ đồng (cùng kì năm 2018 là 35 dự án với tổng vốn đăng kí 6.691,2 tỉ đồng).

Trong đó thu hút vào khu Kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp được 04 dự án với tổng vốn đăng kí là 164,4 tỉ đồng.

Trong 14 dự án thu hút đầu tư mới trên địa bàn Khánh Hòa trong năm 2019, có 7 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng kí khoảng 3.640 tỉ đồng, chiếm 82,4 tổng vốn thu hút toàn tỉnh. Các dự án còn lại thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ (3 dự án 702,8 tỉ đồng), lĩnh vực đầu tư hạ tầng (một dự án 67,7 tỉ đồng) và 3 dự án thuộc lãnh vực giáo dục, công nghệ, thể thao với tổng vốn đăng kí 4,5 tỉ đồng.

Trong năm 2019, Khánh Hòa đã cấp 1.644 giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp giảm 3% so với cùng kì năm trước với tổng vốn đăng kí khoảng 15.788,7 tỉ đồng giảm 13%. Ngoài ra, có 259 doanh nghiệm giải thể, giảm 30,4%.

Theo ông Lê Hữu Hoàng, nguyên nhân Khánh Hòa giảm thu hút đầu tư ngoài ngân sách là do Thanh tra Chính Phủ, UBKTTW thực hiện thanh, kiểm tra các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

bãi dài

Khánh Hòa vừa qua đã dính nhiều vụ thanh, kiểm tra về các dự án. (Ảnh: Khải An)

Qua kết quả thanh, kiểm tra UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy cần phải tiến hành rà soát thủ tục pháp lí đối với các dự án được cấp phép đầu tư trước đây nhằm thực hiện đúng theo qui định pháp luật.

"Việc rà soát này đòi hỏi cần một khoảng thời gian nhất định nên đã ảnh hưởng đến các dựa án liên quan. Đồng thời đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư đăng kí dự án mới, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trong năm 2019.

Đối với các dự án đầu tư phải thực hiện theo trình tự lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 20 ngày 17/2/2015 hiện chưa có qui định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nên khó khăn trong quá trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án", ông Hoàng nhận định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết nguyên nhân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm bởi còn một số nguồn vốn chưa phân bổ (khoảng 459 tỉ đồng chiếm 19,4% tổng vốn). Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng chậm để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Cụ thể, hiện có 13 dự án với số vốn bố trí 455,53 tỉ đồng (trong đó có 8 dự án tại TP Nha Trang với số là 381,53 tỉ đồng), 3 dự án gặp vướng mắc thủ tục phê duyệt, điều chỉnh thiết kế dự toán công trình và một số dự án mới tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…

Khải An