|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HSBC báo lãi gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.600 tỷ sau thuế nửa đầu năm

16:09 | 30/08/2023
Chia sẻ
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HSBC lãi trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.649 tỷ đồng.

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh khả quan so với mặt bằng chung các ngân hàng Việt hiện nay.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HSBC lãi trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.649 tỷ đồng. 

 Nguồn: BCTC HSBC Việt Nam, Diệp Bình tổng hợp.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ nguồn thu nhập lãi thuần, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng nhẹ 8,2% mang về 432 tỷ đồng trong khi lãi thuần mảng kinh doanh ngoại hối giảm 38,7% mang về gần 372 tỷ đồng.

 

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của HSBC Việt Nam giảm 4,2% còn 190.291 tỷ đồng trong đó cho vay khách hàng tăng 1% so với cuối năm trước với số dư nợ là 63.781 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng cũng tăng gần 28% với 277 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhích nhẹ từ 0,13% (cuối năm 2022) lên 0,17% vào cuối tháng 6. Trong kỳ ngân hàng cũng tăng dự phòng rủi ro thêm 10% lên 676 tỷ đồng, chi phí trích lập dự phòng rủi ro của 6 tháng đầu năm tăng gấp ba lần cùng kỳ năm trước với 99 tỷ đồng.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của HSBC ở mức âm, cho thấy ngân hàng dồi dào vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, số dư tiền gửi khách hàng của HSBC có giảm 6,3% còn 164.531 tỷ đồng, quy mô lớn hơn rất nhiều so với quy mô cho vay.

 

Diệp Bình