Hàng hóa

Hơn 500 công trình điện mặt trời mái nhà tại Khánh Hòa hòa lưới điện quốc gia

14:29 | 15/10/2019

Chia sẻ

Nếu nhân với đơn giá mua điện năm 2019, số tiền ngành điện chi trả cho việc mua điện mặt trời từ người dân tại tỉnh Khánh Hòa là hơn 7,5 tỉ đồng.

Theo Tổng Công ty Điện lục miền Trung, nếu ở thời điểm tháng 3/2019, cả tỉnh Khánh Hòa chỉ có 109 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 606 kWp, sản lượng phát ngược lên lưới điện quốc gia là 68.676 kWh, thì đến cuối tháng 7/2019, con số này đã tăng trưởng nhanh chóng. 

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh đã có 455 khách hàng, công suất lắp đặt đạt 21 MWp, sản lượng điện phát ngược lên hệ thống lưới điện lên đến hơn 3,35 triệu kWh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 500 công trình điện mặt trời mái nhà của các hộ dân, đơn vị đã kết nối với lưới điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thông qua hệ thống đo đếm, sau khi sử dụng, lượng điện sản xuất dư thừa do điện mặt trời mái nhà phát lên lưới đạt hơn 3,5 triệu kWh. 

Nếu nhân với đơn giá mua điện năm 2019 là 2.134 đồng/kWh thì số tiền ngành điện chi trả để mua điện mặt trời từ người dân là hơn 7,5 tỉ đồng.

Sản lượng điện phát ngược lên hệ thống lưới điện sẽ được ghi nhận 3 tháng một lần và thanh toán cho người dân vào cuối năm. 

Sản lượng điện sản xuất từ mô hình điện mặt trời trên mái nhà sẽ không cấn trừ với sản lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia.

Theo đó, người dân sử dụng điện từ lưới điện quốc gia sẽ thanh toán cho lượng điện đã tiêu thụ, còn lượng điện dư thừa phát ngược lên lưới điện quốc gia sẽ được ngành điện mua lại và thanh toán lại sau đó.

Như Huỳnh