Doanh nghiệp

Hoa Sen thông qua phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu không có bảo đảm

17:38 | 04/04/2019

Chia sẻ

Hoa Sen dự kiến phát hành không quá 500 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) ngày 3/4 đã ban hành nghị quyết về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, giá trị phát hành dự kiến không quá 500 tỉ đồng, phát hành thông qua đại lí. Hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá.

Lãi suất trái phiếu sẽ theo thỏa thuận và kết quả đàm phán với nhà đầu đầu tư. Kì hạn trái phiếu 2 năm. Thời gian phát hành trong năm 2019.

Theo báo cáo tài chính quí kết thúc ngày 31/12/2018, Hoa Sen có tổng nợ phải trả 14.652 tỉ đồng, bằng gần 74% tổng tài sản. Trong đó, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là xấp xỉ 8.458 tỉ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 3.700 tỉ đồng.

Nếu phát hành thành công 500 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi kì hạn 2 năm, không tài sản bảo đảm như nghị quyết HĐQT vừa thông qua, giá trị vay và nợ thuê dài hạn của Hoa Sen sẽ tăng lên thành 4.200 tỉ đồng.

Ngày 1/4 vừa qua, Hội đồng quản trị Hoa Sen đã công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành nói trên. Giá trị phát hành dự kiến đối với cổ phiếu là từ 500 đến 1.000 tỉ đồng, đối với trái phiếu hoặc chuyển đổi là từ 500 đến 1.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành, theo Hoa Sen, là bổ sung vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thời gian gần đây, Hoa Sen liên tục chấm dứt hoạt động hàng trăm chi nhánh để chuyển sang mô hình hoạt động điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tỉnh. Theo Hoa Sen, đây chỉ là thay đổi về mặt hình thức quản lí, số điểm kinh doanh của công ty không thay đổi.

Trong một diễn biến khác, ba Phó Tổng Giám đốc của Hoa Sen mới đây công bố kết quả giao dịch cổ phiếu HSG. Theo đó, tổng số cổ phiếu mà ba lãnh đạo này đăng kí mua là 450.000 cp, tổng khối lượng mua thực tế 256.500 cp, chiếm 57% số đăng kí.