|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi quí III gấp đôi cùng kì

11:46 | 19/10/2020
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 236 tỉ đồng trong quí III/2020, tăng 102% so với cùng kì năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng lợi nhuận sau thuế của công ty đã vượt kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 1.556 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kì năm trước.

Trong kì, giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận mức tăng 24% kéo lợi nhuận gộp DGC tăng đến 89% so với cùng kì năm trước; biên lợi nhuận gộp trong quí đạt 22,9%, tăng khá mạnh so với con số 16,4% ghi nhận cùng kì năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của DGC tăng 102%, từ 117 tỉ đồng quí III/2019 lên 236 tỉ đồng quí III/2020. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 226 tỉ đồng, tăng 91% so với cùng kì năm ngoái.

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi quí III gấp đôi cùng kì - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) quí III/2020 (Nguồn: BCTC quí III/2020 DGC).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DGC tăng trưởng 78% so với cùng kì năm 2019, đạt mức 705 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 670 tỉ đồng, tăng 63%. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí đạt 5.630 đồng.

Theo lãnh đạo DGC, phần lớn sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch COVID-19. Cộng thêm việc vận hành và sản xuất ổn định Nhà máy Phốt pho thuộc CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh.

Năm 2020, công ty DGC đặt mục tiêu doanh thu 6.084 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự đạt 700 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 0,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản DGC ở mức 5.764 tỉ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 28%.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay tính tới quí III/2020 là 1.251 tỉ đồng, đều là vay ngắn hạn từ ngân hàng, tăng 70% so với đầu năm và chiếm 21% tổng nguồn vốn.

Tính đến ngày 30/9/2020, vốn góp chủ sở hữu của Hóa chất Đức Giang đã tăng từ 1.294 tỉ đồng từ đầu năm lên 1.488 tỉ đồng.

Minh Hằng