Doanh nghiệp

Họ nhà Vicem, VNPT, VRG có sai sót trong hạch toán tài sản, trích lập dự phòng

21:30 | 22/05/2017

Chia sẻ

Về trích lập dự phòng chưa đủ điều kiện, họ nhà Vicem sai sót 91,67 tỷ đồng, VNPT 34,26 tỷ đồng, VRG (mẹ) trích lập dự phòng thừa 133 tỷ đồng.
ho nha vicem vnpt vrg co sai sot trong hach toan tai san trich lap du phong
Họ nhà Vicem, VNPT, VRG có sai sót trong hạch toán tài sản, trích lập dự phòng (Ảnh minh họa)

Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán báo cáo tài chính của 170 doanh nghiệp thuộc 28 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), công ty nhà nước; 2 chuyên đề và kiểm toán kết quả tư vấn định giá của 7 doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm toán, hầu hết các TĐ, TCT và doanh nghiệp có sai sót trong việc hạch toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Về trích lập dự phòng chưa đủ điều kiện, họ nhà Vicem sai sót 91,67 tỷ đồng, cụ thể Vicem Hải Phòng 30,64 tỷ đồng; Vicem Hoàng Thạch 52,44 tỷ đồng; Vicem Hoàng Mai 1,77 tỷ đồng; Vicem Hải Vân 5,29 tỷ đồng; Vicem Bỉm Sơn 1,53 tỷ đồng;

Cùng lỗi này, VNPT trích lập dự phòng chưa đủ điều kiện 34,26 tỷ đồng tại TCT Hạ tầng mạng và VNPT Hà Nội. Ngoài ra, trích lập dự phòng vượt điều kiện còn có Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 8,4 tỷ đồng; trích lập dự phòng thiếu có Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Becamex.

Về dự phòng giảm giá đầu tư tài chính không đúng quy định, kiểm toán chỉ ra trích lập dự phòng thiếu gồm TCT Vận tải Hà Nội (Công ty mẹ 38,2 tỷ đồng); Samco (Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn); Handico. Trích lập dự phòng thừa có VRG (Công ty mẹ 133,09 tỷ đồng); TCT Du lịch Hà Nội (Công ty mẹ 10,24 tỷ đồng)...

Về việc xóa nợ chưa đủ điều kiện, Satra có 115,86 tỷ đồng; VNA (Công ty Cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines có 6,06 tỷ đồng); TCT Xăng dầu Quân đội - BQP có 66,61 tỷ đồng; Samco (Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé có 2,62 tỷ đồng)…

Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị điều chỉnh tăng tổng tài sản, nguồn vốn 1.700 tỷ đồng; tổng doanh thu, thu nhập tăng 3.992 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm 293 tỷ đồng; tổng chi phí giảm 1.137 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 4.836 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số TĐ, TCT chưa hạch toán các khoản thu lợi nhuận sau thuế, chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại các công ty con là công ty TNHH MTV do mình nắm giữ 100% vốn điều lệ vào doanh thu hoạt động tài chính theo quy định. Cụ thể, VNPT 3.072,5 tỷ đồng; Becamex 81,14 tỷ đồng; TCT Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai 22,18 tỷ đồng.

Khổng Chiêm