Hàng hóa

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam

23:48 | 12/12/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam ra đời với mục đích thúc đẩy hợp tác công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, thúc đẩy giao lưu giữa các kinh nghiệm quản lý đầu tư của Đài Loan, giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam, chủ động hỗ trợ chính phủ Việt Nam để thu hút đầu tư Đài Loan vào Việt Nam.
Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Ảnh 1.

Logo Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam

Thông tin địa chỉ Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam

Địa chỉ: 107 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: 028 5413 8348

Fax: 028 5413 8349

Email: ctcvn@ctcvn.vn

Website: http://ctcvn.vn/

Chủ tịch: Ông Shen Xianyu

Thông tin cơ bản về Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam

Lịch sử hình thành

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt nam (The Council of Taiwanese Chambers of Commerce in Viet Nam) được thành lập từ năm 1994 (và chính thức được cấp phép từ tháng 10/1997).

Do sự phát triển nhanh chóng, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam đã quyết định thành lập các chi nhánh khu vực để cung cấp các dịch vụ toàn diện và hiệu quả. Năm 1997, các chi nhánh được thành lập trên cả nước. 

Với sự phát triển không ngừng của sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, các hội nghị được trải rộng khắp các vùng lớn của Việt Nam.

Mục đích 

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt nam ra đời với mục đích thúc đẩy hợp tác công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, thúc đẩy giao lưu giữa các kinh nghiệm quản lý đầu tư của Đài Loan, giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam, chủ động hỗ trợ chính phủ Việt Nam để thu hút đầu tư Đài Loan vào Việt Nam.   

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt nam là cầu nối để các doanh nghiệp Đài Loan đến Việt Nam đầu tư kinh doanh.

Ban chức năng

Ủy ban điều tiết

Ủy ban truyền thông quốc tế

Ban truyền thông đại học công nghiệp

Ban truyền thông giáo dục

Hoa hồng từ thiện

Ban truyền thông thể thao

Ủy ban doanh nhân trẻ

Ủy ban xúc tiến đầu tư thể thao Đài Loan

Hội đồng nông nghiệp

Ủy ban giao lưu nghệ thuật Đài Loan - Việt Nam

Ban xúc tiến y tế Đài Loan

Đội thông tin

Truyền thông PR

Phùng Nguyệt