|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hết quý I, còn 29 đơn vị chưa giải ngân đồng vốn đầu tư công nào

16:36 | 07/04/2022
Chia sẻ
Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt trên 11%, vẫn còn hơn 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ; đáng chú ý, vẫn còn 29 đơn vị chưa giải ngân đồng nào.

Bộ Tài chính cho biết, cho đến hết quý I năm 2022, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách đã phân bổ là 507.003 tỷ đồng, đạt 97,86% kế hoạch vốn Thủ tướng đã giao (trên 518.100 tỷ đồng), theo tin từ VOV.

Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng giao là 39.912 tỷ đồng.

Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng thì tổng số vốn đã phân bổ là 467.090 tỷ đồng, đạt 90,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.  

Như vậy, tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 51.015 tỷ đồng, chiếm 9,85% kế hoạch Thủ tướng giao. Cụ thể, các bộ, cơ quan Trung ương chưa phân bổ 15.239 tỷ đồng (chiếm 13,78% kế hoạch Thủ tướng giao); các địa phương chưa phân bổ 35.776 tỷ đồng (chiếm 8,78% kế hoạch Chính phủ giao).

Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt trên 11%.  (Ảnh: TTXVN). 

Đến hết tháng 3, mới có 4 Bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (47,24%), Thái Bình (33,9%), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (32,09%), Bộ Xây dựng (29,14%), Lai Châu (28,8%)…

Có 46/51 Bộ và 29/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức bình quân chung của cả nước (11,03%), đáng chú ý, có 29 Bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Bộ Tài chính cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa phân bố hết kế hoạch vốn ngân sách. Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, có 19/51 bộ, cơ quan Trung ương và 20/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân là do các đơn vị chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 37/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 17/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

 

 Nguồn: Bộ Tài chính

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 1684 ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ, giao chỉ tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định tại các Quyết định số 2048/QĐ-TTg và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng.

Theo kết luận tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  Thường trực Chính phủ yêu cầu đến ngày 31/3, nếu bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 được giao thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án, các bộ, cơ quan, địa phương khác, đồng thời phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Minh Thu