Nhà đất

Hải Phát Invest giao việc phân phối sản phẩm cho công ty con

11:02 | 06/11/2019

Chia sẻ

Theo quyết định của HĐQT, Hải Phát Invest chọn Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn là đơn vị nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của công ty.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - Mã: HPX) công bố thông tin về việc HĐQT chọn Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn, công ty con do Hải Phát Invest sở hữu 100% vốn, là đơn vị nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản (BĐS) của công ty.

HĐQT Hải Phát Invest giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định chi tiết các loại BĐS để chuyển nhượng, giá trị, thời điểm, phương thức chuyển nhượng và những nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng.

Đồng thời, HĐQT Hải Phát Invest cũng thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Địa ốc Châu Sơn.

Ông Đỗ Quý Hải được giao và ủy quyền đại diện quản lí 100% phần vốn góp cũng như triển khai việc tăng vốn cho công ty con, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn.

Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn có vốn điều lệ trên 709 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc