|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hà Nội chiếm hơn 34% tiền gửi cả nước, 20% dư nợ tín dụng

09:48 | 23/02/2024
Chia sẻ
Tổng tiền gửi trên địa bàn Hà Nội cuối tháng 1 đạt 4,6 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 1/3 tổng số dư tiền gửi trên cả nước và đóng góp khoảng 1/4 dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế.

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, Cục Thống kê Thành phố Hà Nội tiết lộ đến cuối tháng 1/2024, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối năm ngoái.

Trong đó, tổng tiền gửi đạt 4,621 triệu tỷ đồng, tăng 1%, còn phát hành giấy tờ có giá đạt 609.000 tỷ đồng, tăng 0,6%. Tiền gửi tiết kiệm đạt 1,591 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so còn tiền gửi thanh toán đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tăng 1,1%.

Theo ước tính của NHNN, lượng tiền gửi vào cuối năm 2023 đạt 13,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với đầu năm. Số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội cho thấy tổng tiền gửi của doanh nghiệp và người dân thành phố vào cuối năm 2023 đạt 4,576 triệu tỷ đồng. Từ hai con số này, có thể ước tính rằng người dân Hà Nội đang đóng góp hơn 1/3 tổng tiền gửi của cả nước.

Trong khi đó, Cục Thống kê TP HCM cho biết tổng nguồn huy động của thành phố vào cuối năm 2023 đạt 3,452 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái, chủ yếu dưới dạng tiền đồng (92%). Tuy nhiên, Cục Thống kê TP HCM không chia tách giữa huy động tiền gửi và giấy tờ có giá.

Tiền gửi của TP HCM vào tháng 12/2023 được ước tính bằng cách lấy tỷ lệ tiền gửi/huy động vốn của TP Hà Nội nhân với tổng huy động của TP HCM. Số liệu có thực tế có thể sai khác do đặc điểm cấu phần huy động vốn của từng địa phương.

Về dư nợ tín dụng, vào tháng 1/2024, dư nợ của Hà Nội đạt 3,486 triệu tỷ đồng tương đương gần 25,9% tổng dư nợ tín dụng của cả nước. Trong khi đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP HCM đạt 3,559 triệu tỷ đồng, tương đương 26,4% tổng dư nợ.

Cả dư nợ tín dụng tại Hà Nội và TP HCM đều nhích thêm 1% và 0,5% so với thời điểm cuối năm ngoái, bất chấp việc dư nợ toàn nền kinh tế quay đầu giảm 0,6%. Tuy nhiên, nếu sử dụng số liệu thống kê của NHNN, tín dụng TP HCM đã giảm 0,93% so với cuối năm ngoái.

Minh Quang