Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành muốn đổi tên thành Toto, tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

11:12 | 16/10/2018

Chia sẻ

Phương án sáp nhập tăng vốn sẽ giúp cho Gỗ Trường Thành thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ đang cận kề.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa công bố tài liệu họp cổ đông bất thường ngày 25/10 sắp tới qua đó xin thông qua vấn đề chính liên quan đến sáp nhập tăng vốn điều lệ.

Gỗ Trường Thành cho biết sẽ xin sáp nhập cùng một doanh nghiệp có năng lực cùng ngành, phương án được đưa ra là phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi.

Số lượng phát hành dự kiến 100 triệu cổ phiếu, tương đương tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ lên 3.146 tỷ đồng. Lượng phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu công ty đang lưu hành, do đó ảnh hưởng đáng kể đến mức độ pha loãng của cổ phiếu TTF.

Sau sáp nhập, Gỗ Trường Thành sẽ giữ nguyên thành phần, nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm toán trực thuộc, tuy nhiên sẽ bổ sung thêm thành viên để phù hợp hoạt động.

Phương án sáp nhập tăng vốn sẽ giúp cho Gỗ Trường Thành thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ đang cận kề. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm sau soát xét, Gỗ Trường Thành lỗ lũy kế 2.092 tỷ đồng, tương đương 97,5% vốn điều lệ.

go truong thanh muon doi ten thanh toto tang von them 1000 ty dong
Gỗ Trường Thành xin tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình phương án đổi tên công ty thành CTCP Toto Furniture (Viết tắt là Toto). Điều lệ công ty cũng sẽ có một vài thay đổi bao gồm sửa đổi tên công ty và tăng vốn điều lệ; thay đổi thông tin về triệu tập đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp; bổ sung điều khoản ứng cử thành viên HĐQT, các tiểu ban thuộc HĐQT và người Phụ trách quản trị công ty; bổ sung điều khoản liên quan đến Ban kiểm toán nội bộ và quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty…

Tại đại hội bất thường sắp tới, HĐQT cũng sẽ đưa ra tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hà Hoàng Thế Quang theo đơn từ nhiệm, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Tổng giám đốc thường trực của công ty lên thay thế.

Xem thêm

Đông A