Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành: Lỗ lũy kế vượt 2.000 tỉ, vốn chủ sở hữu còn 63 tỉ đồng

18:55 | 31/10/2018

Chia sẻ

Lũy kế trong ba quý đầu năm 2018, Gỗ Trường Thành lỗ ròng gần 765 tỉ đồng trong khi ba quý đầu năm 2017 công ty chỉ lỗ 80,5 tỉ đồng. Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán đã vượt 2.000 tỉ đồng và xấp xỉ vốn điều lệ.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018.

Theo đó, doanh thu trong kì tăng gần 37% lên 334 tỉ đồng chủ yếu do tăng sản lượng tiêu thụ trong kì. Giá vốn hàng bán tăng tới 191% lên hơn 493 tỉ đồng chủ yếu là do trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa giảm giá với số tiền là 235,83 tỉ đồng.

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành còn loại trừ bổ sung phần lợi nhuận chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch mua, bán trong nội bộ tập đoàn với số tiền là 26 tỉ đồng.

go truong thanh lo luy ke vuot 2000 ti von chu so huu con 63 ti dong
So sánh kết quả kinh doanh quý III/2018 với cùng kì năm ngoái. Nguồn: Gỗ Trường Thành

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 8 lần lên xấp xỉ 11 tỉ đồng chủ yếu là do công ty hồi tố lại số liệu thu nhập lãi phát sinh từ khoản cho các công ty con vay đã được điều chỉnh giảm trong đợt kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm là 12,5 tỉ đồng theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam vì khoản lãi phát sinh này chưa chắc chắn về khả năng thu hồi.

Chi phí lãi vay cũng tăng từ gần 42 tỉ đồng lên 88,5 tỉ đồng.

Chi phí quản lí doanh nghiệp giảm từ 24 tỉ đồng còn âm 37 tỉ đồng chủ yếu do hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi là 64 tỉ đồng.

Thu nhập khác tăng từ 1,1 tỉ đồng lên 127,4 tỉ đồng chủ yếu là do chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản cố định với nợ vay ngân hàng sau khi dùng tải sản cố định cấn trừ nợ vay trị giá 116,7 tỉ đồng.

Chi phí khác tăng từ 2,5 tỉ đồng lên 3,5 tỉ đồng chủ yếu là do công ty hạch toán vào chi phí các khoản nợ tồn đọng lâu năm không thu hồi được giá trị 2 tỉ đồng.

Vì những yếu tố trên, trong quý III/2018 của Gỗ Trường Thành lỗ ròng hơn 33 tỉ đồng trong khi cùng kì 2017 có lãi 3,25 tỉ đồng.

Lũy kế trong ba quý đầu năm 2018, Gỗ Trường Thành lỗ ròng gần 765 tỉ đồng trong khi ba quý đầu năm 2017 công ty chỉ lỗ 80,5 tỉ đồng. Đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ti lại đặt mục tiêu năm nay có lãi hơn 76,6 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, giá trị khoản lỗ lũy kế đã lên tới gần 2.089 tỉ đồng, tăng gần 48,5% so với thời điểm đầu năm và đã xấp xỉ mức vốn điều lệ 2.146 tỉ đồng. Do thua lỗ lớn kéo dài nên vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành giảm từ 828 tỉ đồng đầu năm còn 63 tỉ đồng cuối quý III.

Tổng nguồn vốn thời điểm 30/9 đạt 2.546 tỉ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Nợ phải trả 2.483 tỉ đồng, giảm 25,6% và chiếm 97,5% tổng nguồn vốn.

go truong thanh lo luy ke vuot 2000 ti von chu so huu con 63 ti dong

Chiều 25/10, Gỗ Trường Thành tổ chức cổ đông bất thường để thông qua vấn đề chính liên quan đến sáp nhập tăng vốn điều lệ.

Đại hội thông qua phương án sáp nhập với CTCP Sứ Thiên Thanh. Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu với tỉ lệ 8,21: 1 có nghĩa 8,21 cổ phiếu TTF hoán đổi lấy 1 cổ phiếu Công ty Sứ Thiên Thanh.

Số lượng phát hành dự kiến 100 triệu cổ phiếu, tương đương tăng thêm 1.000 tỉ đồng vốn điều lệ lên 3.146 tỉ đồng. Lượng phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu công ty đang lưu hành.

Sau sáp nhập, Gỗ Trường Thành sẽ giữ nguyên thành phần, nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm toán trực thuộc, tuy nhiên sẽ bổ sung thêm thành viên để phù hợp hoạt động.

Được biết, Công ty Sứ Thiên Thanh có vốn điều lệ 117,6 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi. Cổ đông lớn của Sứ Thiên Thanh là CTCP Đồng Tâm (nắm 47,3%), trong đó ông Võ Quốc Thắng hay được gọi là bầu Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Sau sáp nhập, doanh thu kế hoạch 2019 của công ty mới ước khoảng 253 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỉ đồng.

Xem thêm