|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giá trị giao dịch của VNDirect giảm 16% so với quý trước, danh mục đầu tư trái phiếu tăng

09:00 | 21/04/2024
Chia sẻ
VNDirect ghi nhận giá trị giao giao dịch chứng khoán quý I hơn 326 nghìn tỷ đồng, giảm 16% so với quý IV/2023. Trong bối cảnh thị trường sôi động, thanh khoản tăng, điều này có thể được lý giải do gặp sự cố tấn công hệ thống vào cuối tháng 3.

Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận sau thuế 617 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động quý đầu năm đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các khoản vay và phải, thu, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và doanh thu môi giới đều tăng. Tuy nhiên, chiếm tỷ trọng lớn nhất, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 15% về 664 tỷ đồng.

Quý I, khoản lỗ từ các tài sản FVTPL giảm 72% về mức 130 tỷ đồng, trong khi chi phí tự doanh và chi phí môi giới tăng lần lượt 47% và 28%. Chi phí quản lý tăng đáng kể 90% lên 154 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí dịch vụ mua ngoài cao bất thường 99 tỷ đồng, vượt cả 4 quý năm 2023 cộng lại (95 tỷ đồng).

VNDirect báo lãi quý I gấp 4,4 lần cùng kỳ. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC  quý I).

Đến cuối tháng 3, lượng tiền và tương đương ghi nhận 3.365 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm.

Giá trị giao giao dịch chứng khoán quý đầu năm hơn 326 nghìn tỷ đồng (nhà đầu tư chiếm 278 nghìn tỷ đồng, VNDirect 48 nghìn tỷ đồng), giảm 16% so với quý IV/2023 (386 nghìn tỷ đồng).

Trong bối cảnh thị trường sôi động, thanh khoản tăng, điều này có thể được lý giải do công ty gặp sự cố tấn công hệ thống vào cuối tháng 3, dẫn đến gián đoạn giao dịch. Thị phần giao dịch cổ phiếu quý I của VNDirect đều giảm trên HOSE và HNX.

Thuyết minh giá trị giao dịch quý I. (Nguồn: BCTC VNDirect

Dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ (margin) tại cuối tháng 3 là 9.930 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty không còn ghi nhận khoản ứng trước tiền bán (374 tỷ đồng tại đầu năm).

Cho vay margin của VNDirect đi ngang trong quý đầu năm. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Tại hoạt động tự doanh, với tài sản FVTPL, VNDirect vẫn nắm nhiều nhất trái phiếu, với giá trị trên 8.700 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm 8.698 tỷ đồng, tăng 14%. Tiếp theo là chứng chỉ tiền gửi với hơn 4.500 tỷ đồng, giảm 25%.

Công ty gia tăng đầu tư cổ phiếu trong quý I. Cụ thể, giá trị cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tăng 46% lên 1.688 tỷ đồng, bao gồm các khoản đầu tư VPB, HSG, ACB và cổ phiếu khác. Khoản cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết đi ngang.

Ngoài ra, công ty cũng tăng 5% giá trị tài sản HTM. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm.

Thuyết minh tài sản FVTPL tại cuối tháng 3 của VNDirect. (Nguồn: BCTC quý I).

Xuân Nghĩa