|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gemadept giải thể 2 công ty con tại Singapore

13:58 | 30/03/2018
Chia sẻ
Trước đó, công ty cũng đã tiến hành hoạt động giải thể đối với công ty TNHH MTV Logistics Biển Sáng nhằm thực hiện tái cấu trúc theo nghị quyết đại hội cổ đông từ năm 2017. 

CTCP Gemadept (Mã: GMD) vừa đưa ra nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của các công ty con Gemadept (S) Pte.Ltd và Grand Pacific Shipping Pte. Ltd tại Singapore.

Nguyên nhân do công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/5/2017. Trước đó, công ty cũng đã tiến hành hoạt động giải thể đối với công ty TNHH MTV Logistics Biển Sáng.

gemadept giai the 2 cong ty con tai singapore

Trong hai tháng đầu năm 2018, Gemadept báo lãi hợp nhất sau thuế 1.253 tỷ đồng. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.239 tỷ đồng, theo đó EPS tăng lên mức gần 4.000 đồng.

Trong đầu năm nay, Gemadept đã chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings. Sau giao dịch này, Gemadept còn nắm giữ 51% vốn tại CJ - Gemadept Shipping Holdings (giá trị ghi sổ 104 tỷ đồng) và 49% vốn tại CJ - Gemadept Logistics Holdings (giá trị ghi sổ 131 tỷ đồng).

Sau khi bán 2 công ty con, tiền mặt cuối tháng 2 của GMD cũng tăng vọt lên 2.447 tỷ đồng.

Bạch Mộc

Góc nhìn chuyên gia về 'cổ phiếu quốc dân' HPG: Liệu tạo đáy để mua?
“Trước đây vào quý Hòa Phát đạt điểm đáy của lợi nhuận, giá cổ phiếu cũng đạt đáy vào quý đó. Cho nên nếu lịch sử lặp lại, quý III có vẻ khá hơn nhưng bây giờ nếu suy nghĩ về ngắn hạn HPG đang ở nốt trầm còn nếu nhìn về dài hạn đây vẫn là một trong những cổ phiếu ưa thích của tôi”, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI đưa quan điểm.