|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 90.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022

11:07 | 29/07/2022
Chia sẻ
Trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 123.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 106.200 nghìn lao động, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về vốn đăng ký và tăng 37,6% về số lao động so với tháng 6/2022.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 50,7%, số vốn đăng ký tăng 1% và tăng 49% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021. 

 Nguồn: Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.006,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621.000 lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2.329,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 31.200 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2022 là 3.335,8 nghìn tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê. 

Bên cạnh đó, còn có 44.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 lên 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 1.239 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; gần 22.500 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,3%; 65.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,7%. 

13.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng

Nguồn: Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê. 

Cũng theo số liệu từ GSO, trong tháng 7, có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,2% và tăng 12,3%; có 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 56.000 doanh nghiệp, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; 28.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,6%; gần 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9%.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13.500  doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

 

Hạ An

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.