|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC Faros dự định tổ chức đại hội bất thường vào 15/9

18:39 | 19/08/2022
Chia sẻ
FLC Faros đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15/9.

Bà Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch HĐQT FLC Faros. Từ cuối tháng 4 đến nay, công ty đã làm thủ tục để bà Phương thay cựu Chủ tịch Hương Trần Kiều Dung làm người đại diện theo pháp luật của FLC Faros nhưng vẫn chưa được Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội chấp thuận. (Ảnh: ROS).

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa gửi tới Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) bản giải trình về lộ trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, năm 2022 và thời điểm công bố BCTC kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, BCTC quý I và quý II/2022, BCTC bán niên soát xét 2022.

Theo giải trình, FLC Faros đã thực hiện các thủ tục để triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8, đồng nghĩa với ngày chốt danh sách cổ đông là 15/8. Ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường dự kiến là 15/9. HĐQT của FLC Faros hiện chỉ có hai người trong khi số lượng thành viên HĐQT tối thiểu phải là ba, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Sau khi đại hội cổ đông bất thường được tổ chức thành công, FLC Faros sẽ tiếp tục nộp hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Sau khi thay đổi được Người đại diện theo pháp luật, FLC Faros sẽ công bố BCTC quý I và quý II/2022. Công ty cho biết các báo cáo này đã được chuẩn bị xong nhưng do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội chưa chấp thuận thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật nên FLC Faros không thể công bố BCTC quý I và quý II/2022.

FLC Faros cũng cam kết sẽ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Hiện nay FLC Faros chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, một phần vì chưa có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật, một phần khác vì chưa tìm được đơn vị kiểm toán.

Sau khi công ty kiểm toán được chọn đã hoàn tất quá trình kiểm toán, FLC Faros sẽ có thể công bố BCTC kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021. Sau đó, FLC Faros sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tại đại hội thường niên này, HĐQT sẽ trình thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022. Theo quyết định của đại hội cổ đông, FLC Faros sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được chọn để công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Có thể thấy, FLC Faros hiện nay có rất nhiều việc cần làm nhưng phải làm theo một lộ trình nhất định, không thể làm cùng lúc hoặc đảo lộn thứ tự.

Đức Quyền