|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

FIT muốn rút vốn khỏi Chứng khoán Đại Nam

12:08 | 25/06/2020
Chia sẻ
HĐQT CTCP Tập đoàn F.I.T vừa ra nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại hiện sở hữu tại CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE).

Cụ thể, Tập đoàn F.I.T (Mã: FIT) sẽ giao cho tiểu ban đầu tư tìm kiếm đối tác và quyết định giá bán toàn bộ 3.980.000 cổ phần tại Chứng khoán Đại Nam, tương đương 24,89% vốn điều lệ Chứng khoán Đại Nam mà công ty đang sở hữu tại Chứng khoán Đại Nam. 

Tiểu ban đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12/2020. 

Vào tháng 3/2018, FIT từng chi khoảng 35 tỉ đồng mua 2,4 triệu cổ phần DNSE, nâng tỉ lệ nắm giữ lên 24,89% vốn điều lệ Chứng khoán Đại Nam.

Được biết, Chứng khoán Đại Nam thành lập từ năm 2007. Hiện nay, công ty đang hoạt động với số vốn điều lệ 160 tỉ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Về phía FIT, theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 công bố mới đây, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu trong năm 1.384 tỉ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ước đạt 100 tỉ đồng, tăng 43%. 

Ngoài ra, công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm nay do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cập nhật đến hết quí I/2020, FIT ghi nhận doanh thu thuần gần 300 tỉ đồng, tuy nhiên lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 3,7 tỉ đồng. Như vậy, tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp này chưa đến 4%.

Thu Thủy