Tài chính

Eximbank công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

11:01 | 20/02/2020

Chia sẻ

Eximbank vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 5/3/2020.
Eximbank công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Ảnh: Eximbank)

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thông báo công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

Tài liệu họp bao gồm: Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019; Dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; Dự thảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2019; Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự thảo Tờ trình liên qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019....

Ngân hàng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 5/3/2020. Ngày chốt danh sách cổ đông là 12/12/2019.

Mục đích chính của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào nhiệm kì 2015-2020.

Bên cạnh đó, Đại hội thường niên năm 2020 của Eximbank cũng được lên lịch tổ chức vào ngày 22/4/2020. Trước đó, trong năm 2019, các lần tổ chức đại hội của Eximbank đều bất thành do không đạt được sự đồng thuận của các nhóm cổ đông.

Trong lần đầu, đại hội không thể tiến hành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự. Lần thứ hai không thành khi các nhóm cổ đông lớn bất đồng sâu sắc và không thể thông qua qui chế đại hội.

Xuyên suốt hai phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank là những tranh chấp giữa các nhóm cổ đông lớn. Biểu hiện rõ nét nhất là việc thay đổi liên tục nhân sự tại vị trí Chủ tịch HĐQT của nhà băng này. Từ ông Lê Minh Quốc, chuyển giao sang cho bà Lương Thị Cẩm Tú rồi sau một loạt những diễn biến bất ngờ đã được giao cho ông Cao Xuân Ninh hồi cuối tháng 5/2019.

Năm 2020, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 190.000 tỉ đồng, huy động vốn đạt 161.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng dự kiến đạt 127.345 tỉ đồng. Cùng với đó, tỉ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 1,8%, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỉ đồng.

Thu Hoài