Tài chính

Eximbank lại có biến: Đại diện Sumitomo không còn là thành viên HĐQT

07:23 | 11/12/2019

Chia sẻ

Nguồn: Eximbank

Ông Yataka Moriwaki, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo thôi chức Thành viên HĐQT Eximbank kể từ ngày 9/12/2019.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corpation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 9/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Theo đó, căn cứ vào luật các Tổ chức Tín dụng, chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ông Yataka Moriwaki kể từ ngày 9/12/2019 sẽ được xử lí theo qui định của pháp luật và điều lệ Eximbank.

Được biết, ông Yataka Moriwaki được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020 từ tháng 4/2017.

Mới đây, Eximbank cũng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 vào ngày 5/3/2020. Ngày chốt danh sách cổ đông là 12/12/2019.

Nội dung chính của cuộc họp nhằm bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào nhiệm kì 2015-2020.

Eximbank cho biết, ngân hàng sẽ gửi thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT vào ngày 21/12/2019. Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử từ ngày 30/12/2019 đến ngày 13/1/2020.

Dự kiến, ngày 18/2/2020, Eximbank sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT ngân hàng trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ bất thường.

Tại cuộc họp, ngân hàng cũng sẽ công bố kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 19/9 về việc bầu bổ sung này.

Đồng thời, Eximbank cũng báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019, và một số nội dung khác còn dang dở tại hai lần tổ chức ĐHĐCĐ 2019 bất thành.

Thu Hoài