|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đức Long Gia Lai thoái sạch vốn hai công ty con để tái cấu trúc

15:22 | 01/10/2021
Chia sẻ
Việc thoái vốn và chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con là một bước đi trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện của Đức Long Gia Lai khi rút lui khỏi các mảng đầu tư kém hiệu quả.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) vừa có quyết định thoái toàn bộ cổ phần tại hai công ty thành viên, gồm CTCP Năng lượng Tân Thượng và CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai. 

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, cả hai doanh nghiệp này sẽ không còn là công ty con của Đức Long Gia Lai. 

Theo tìm hiểu, CTCP Năng lượng Tân Thượng là công ty duy nhất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, trong đó Đức Long Gia Lai sở hữu 88% vốn. CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tỷ lệ sở hữu của Đức Long Gia Lai là 84,03%.

Số liệu từ báo cáo tài chính 2020 của Đức Long Gia Lai, mảng điện thương phẩm và kinh doanh bất động sản đóng góp tỷ lệ khá nhỏ trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty, lần lượt 1,4% và 2,8% (tính đến hết năm 2020).

Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty sản xuất điện và công ty kinh doanh bất động sản có thể là một bước đi trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động của công ty và rút lui khỏi các mảng đầu tư kém hiệu quả.

Về tình hình kinh doanh, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 903 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; lãi ròng đạt gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng.

Đức Long Gia Lai chuyển nhượng toàn bộ vốn tại hai công ty con - Ảnh 1.

Lãi ròng hàng năm của Đức Long Gia Lai giai đoạn 2007 - 2021. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các năm của Đức Long Gia Lai).

Tại báo cáo soát xét bán niên 2021, kiểm toán đã nhấn mạnh việc Đức Long Gia Lai đã cho một số tổ chức, cá nhân vay số tiền hơn 2.410 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty khi lỗ thuần tính tới ngày 30/6 là hơn 842 tỷ đồng. Các khoản nợ ngắn hạn của tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là hơn 238 tỷ đồng, đồng thời Đức Long Gia Lai có một khoản nợ phải trả và vay quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.808 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, Đức Long Gia Lai cho biết tập đoàn đang xây dựng phương án cấu trúc toàn diện tình hình tài chính, lập kế hoạch và lộ trình thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, tập trung thu hồi các khoản công nợ để thực hiện thanh toán một phần các khoản nợ quá hạn.

Mặt khác, công ty cũng đang phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ gốc, miễn giảm lãi. Đức Long Gia Lai khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch.

Tường Vy