|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đức giảm nhập khẩu tiêu từ Việt Nam

08:32 | 05/12/2020
Chia sẻ
Nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 giảm 2,7% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 8,8 nghìn tấn, trị giá 24,7 triệu USD.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt tiêu của Đức trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 21,5 nghìn tấn, trị giá 62,6 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Đức trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt mức 2.913 USD/tấn, giảm 13,7% so với cùng năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Đức giảm từ hầu hết các nguồn cung chính, nhưng tăng từ Ecuador và Cộng hòa Séc.

Đức giảm nhập khẩu tiêu từ Việt Nam - Ảnh 1.

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế

8 tháng đầu năm 2020, Đức giảm nhập khẩu hạt tiêu từ hầu hết các nguồn cung chính, nhưng tăng nhập khẩu từ Brazil, Cộng hòa Séc và Áo. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ thị trường Cộng hòa Séc và Áo ở mức thấp. 

Nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ Brazil trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 8,9 nghìn tấn, trị giá 19,8 triệu USD, tăng 5,7% về lượng, nhưng giảm 6,3% về trị giá so với cùng năm 2019. 

Thị phần hạt tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Đức tăng từ 38% trong 8 tháng đầu năm 2019, lên 41,6% trong 8 tháng đầu năm 2020. 

Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 giảm 2,7% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với cùng năm 2019, đạt 8,8 nghìn tấn, trị giá 24,7 triệu USD. 

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức tăng từ 40,7% trong 8 tháng đầu năm 2019 lên 41% trong 9 tháng năm 2020.


H.Mĩ