|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dư nợ trái phiếu gần 4.500 tỷ của IPA

16:28 | 01/11/2022
Chia sẻ
Tổng chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm của IPA là 355 tỷ đồng.

Theo BCTC quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA), doanh thu thuần ghi nhận 71 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong quý, chi phí tài chính (89 tỷ đồng), chi phí lãi vay (118 tỷ đồng) tăng so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận gộp của IPA bị bào mòn.

Ngoài ra, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 17 tỷ đồng so với kỳ trước, xuống 117 tỷ đồng do do phần lợi nhuận từ Chứng khoán VNDirect giảm.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IPA giảm 27% so với cùng kỳ, xuống 140 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 129 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

  Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ IPA. 

9 tháng đầu năm, IPA đạt 221 tỷ đồng doanh thu tăng 21%, lợi nhuận sau thuế là 321 tỷ đồng giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Sau ba quý, IPA mới hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu, 36% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 9.339 tỷ đồng cuối quý III, tăng 11% so với đầu năm. 

Tại ngày 30/9, tập đoàn có khoản chứng khoán kinh doanh 1.280 tỷ đồng bao gồm 819 tỷ đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và gần 461 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu của các ngân hàng TMCP. Ngoài ra, doanh nghiệp có 52 tỷ đồng tiền, tương đương tiền cuối kỳ.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý III. 

9 tháng đầu năm, khoản đầu tư tài chính dài hạn của IPA tăng 43% so với cùng kỳ, lên 4.556 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp rót 3.686 tỷ đồng vào VNDirect, nắm giữ 25,84% vốn tại đây.

Chiếm gần một nửa nguồn vốn là tổng nợ vay với gần 4.588 tỷ đồng tại ngày 30/9, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với tổng giá trị khoảng 4.499 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu đến hạn phải trả là 100 tỷ đồng. Khoản huy động trái phiếu của tập đoàn là 3.300 tỷ còn 1.200 tỷ là trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà. 

9 tháng đầu năm, IPA vay thêm 1.004 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 719 tỷ. Tổng chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm là 355 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý III.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của IPA đạt 4.005 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.338 tỷ đồng.

Lâm Anh