|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Động lực nào đưa lợi nhuận LPBank tăng 85% trong quý đầu năm?

12:08 | 22/04/2024
Chia sẻ
Trong quý I, LPBank ghi nhận khoản thu bất thường 750 tỷ đồng từ dịch vụ khác dưa tổng lãi thuần dịch vụ của ngân hàng lên gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - Mã: LPB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 2.299 tỷ đồng, tăng gần 85%. Trong số những nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh, LPBank đang tạm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Theo lý giải của ngân hàng, lợi nhuận quý I đã tăng trưởng 85% nhờ ba yếu tố: tăng trưởng tín dụng, hạn chế nợ xấu đi đôi với tăng huy động vốn CASA nhằm cải thiện lãi đầu vào, tăng trưởng các dịch vụ phi tín dụng, dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ,...

Tăng trưởng trong thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ dịch vụ đã hỗ trợ lợi nhuận của LPBank. 

Cụ thể, LPBank cho biết tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân, doanh nghiệp phục hồi và cần bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế, dẫn tới thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của LPBank đạt 8.099 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi được cải thiện từ chủ yếu đến từ hoạt động cho vay khách hàng. Thu từ lãi đã tăng từ 6.726 tỷ đồng vào quý I/2023 lên 7.287 tỷ đồng vào quý I/2024. 

Trong khi đó, chi phí lãi và các chi phí tương tự của LPBank giảm 3,9% so với cùng kỳ do chi phí trả lãi tiền gửi, tiền vay, trích lập dự phòng, phí hoa hồng đi xuống. Diễn biến này trùng với xu hướng lãi tiền gửi tiết kiệm đạt đỉnh vào quý I/2023 sau đó liên tục giảm. 

Đồng thời, theo LPBank, các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất được cải thiện, dẫn tới nhu cầu ngoại tệ tăng lên, thúc đẩy thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Lãi thuần từ ngoại hối của LPBank đã tăng 2% so với cùng kỳ, đem về 148 tỷ đồng. Trong đó, thu từ công cụ tài chính và phái sinh tiền tệ đạt 573 tỷ đồng, thu từ ngoại tệ giao ngay là 85 tỷ đồng. 

Thu nhập từ dịch vụ khác trong quý I/2024 gấp 13 lần cùng kỳ. (Ảnh: LPBank).

Dịch vụ là mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh nhất của LPBank, mang về 819 tỷ đồng trong quý I, tăng 262% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ khác ghi nhận thu nhập đột biến hơn 750 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ. 

Ngoài ra, một yếu tố khác hỗ trợ lợi nhuận của LPBank là chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro không có nhiều biến động so với cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu tài chính của LPBank.

Cuối quý I, tổng tài sản của LPBank đã lên gần 410.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023. Cho vay khách hàng tăng 11,7%, cao hơn đáng kể so với toàn nền kinh tế và đa số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính.

Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng, cũng là một mức cao so với các ngân hàng đã công bố. Số dư nợ xấu của LPBank tăng từ 3.689 tỷ đồng lên 4.267 tỷ đồng, chủ yếu do có thêm nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Trong khi đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm so với cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu của LPBank theo đó tăng từ 1,32% vào cuối năm 2023 lên 1,37% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 3/2024, LPBank có tổng cộng 10.756 nhân viên, tăng khoảng 120 người so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên nếu so với cuối tháng 3/2022, số nhân viên của LPBank đã giảm khoảng 1.500 người. 

Do số lượng nhân viên giảm và chi phí cho nhân viên nhích nhẹ, trung bình mỗi nhân viên LPBank trong quý I/2024 được ngân hàng chi 24,9 triệu đồng/ tháng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. 

Minh Quang