Tài chính

Doanh thu Tập đoàn Bảo Việt tăng 10,4% trong nửa đầu năm 2020

14:20 | 31/07/2020

Chia sẻ

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 10,4% so với cùng kì năm trước, trong đó bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 14%.
Doanh thu Tập đoàn Bảo Việt tăng 10,4% trong nửa đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Tập đoàn Bảo Việt (Ảnh: Bảo Việt).

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 23.098 tỉ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kì năm trước.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/6/2020 ước đạt 137.875 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kì năm 2019. Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 720 tỉ đồng, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm 2020, tổng tài sản ước đạt 18.676 tỉ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kì năm 2019. 

Trong mảng bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỉ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỉ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kì năm trước. 

Ở mảng phi nhân thọ, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.464 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỉ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. 

Hiện tại, Tập đoàn Bảo Việt vẫn tiếp tục là công ty bảo hiểm chiếm thị phần lớn nhất trong hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ. Trong đánh giá của Vietnam Report mới công bố cách đây không lâu, Bảo việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu trong Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2020.

Trong lĩnh vực quản lí quĩ, theo cho biết từ Bảo Việt, tính đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lí của Công ty Quản lí Quĩ Bảo Việt (BVF) đạt 67.605 tỉ đồng, nằm trong Top 2 công ty quản lí quĩ có tổng tài sản quản lí lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Quĩ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79%. Riêng trong quí II năm 2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỉ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.  

Tại mảng chứng khoán, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của CTCP Chứng khoán Bảo Việt BVSC ước đạt 260,3 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỉ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020. 

Diệp Bình