|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lãi sau thuế 115 tỉ đồng trong quí I/2020

13:36 | 02/05/2020
Chia sẻ
Trong quí I, trước ảnh hưởng bất lợi từ nền kinh tế, doanh thu phí bảo hiểm thuần của Tập đoàn Bảo Việt tăng 6,3%, lợi nhuận sau thuế giảm xuống 115 tỉ đồng.

Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quí I/2020 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 115 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kì năm trước.

Trong kì, doanh thu phí bảo hiểm thuần của Tập đoàn tăng 6,3% lên 7.730 tỉ đồng. Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn tăng nhẹ lên 3.232 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp của hoạt động bảo hiểm ghi nhận âm 163 tỉ đồng. Lợi nhuận hoạt động tài chính giảm gần 5% xuống 1.279 tỉ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận từ công ty liên kết và đơn vị đồng kiểm soát tăng 5% lên 21 tỉ đồng, lợi nhuận khác giảm tăng từ 7 tỉ đồng lên 8 tỉ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt báo lãi sau thuế quí I giảm 72%  - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quí I/2020 của Tập đoàn Bảo Việt (đvt: Tỉ đồng)

Tính đến 31/3, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đạt 133.432 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và vẫn là công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm.

Tập đoàn đã điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng giảm đầu tư dài hạn và tăng khoản đầu tư ngắn hạn. Cụ thể, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm hơn 10.600 tỉ đồng, tương đương tăng 17% lên 73.700 tỉ đồng và đầu tư tài chính dài hạn giảm gần 4.000 tỉ đồng, tiền và tương đương tiền giảm xuống 2.902 tỉ đồng.

Thu Hoài