|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh thu cho thuê đất của Tân Tạo (ITA) tăng 61% nửa đầu năm

15:04 | 07/08/2021
Chia sẻ
Doanh thu từ thuê đất đạt hơn 222 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và cũng đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu của Tân Tạo.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 144 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên chủ yếu nhờ lãi từ hợp đồng thuê đất, nhà xưởng và khoản thu nhập khác cũng tăng thêm 45% lên 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp không được thuyết minh, tăng mạnh lên 18 tỷ đồng so với 2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý II đã giảm 21% còn 39 tỷ đồng. Lãi ròng quý II cũng giảm còn 38 tỷ đồng.

Lãi ròng ITA giảm 22% trong quý II do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của ITA.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, ITA vẫn ghi nhận lãi sau thuế tăng 28% so với cùng kỳ lên 96 tỷ đồng, lãi ròng 95 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 321 tỷ, tăng 20% chủ yếu do tăng mạnh nguồn thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng.

Riêng doanh thu từ thuê đất đạt hơn 222 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cho thuê đất của Tân Tạo (ITA) tăng 61% nửa đầu năm - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Năm 2021, ITA đặt mục tiêu doanh thu 910 tỷ đồng, lãi sau thuế 237 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 35% mục tiêu doanh thu và 40,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của ITA đạt gần 13.326 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 4.009 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chiếm 30% tổng tài sản. Hàng tồn kho này chủ yếu là giá trị khu E-City Tân Đức, tiếp theo là khu công nghiệp Tân Đức, khu công nghiệp Tân Tạo. 

Lãi ròng ITA giảm 22% trong quý II do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của ITA.

Khoản tiền và tương đương tiền giảm gần 21% xuống 65 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt hơn 2.457 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là gần 178 tỷ đồng, giảm gần 41% so với đầu năm do giảm khoản nợ vay từ ngân hàng.

Tường Vy