Doanh nghiệp

Digiworld đặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng 25%

07:04 | 11/02/2020

Chia sẻ

Sau năm 2019 tăng trưởng mạnh, kế hoạch kinh doanh của Digiworld phần nào cho thấy sự thận trọng hơn với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.

HĐQT của CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 10.200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 20% và 25% so với kết quả thực hiện năm 2019. 

Liên tiếp vượt kế hoạch, Digiworld đề ra chỉ tiêu doanh thu hơn 10.000 tỉ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Digiworld liên tiếp vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra.

Đối với kết quả kinh doanh năm 2019, Digiworld đem về 8.493 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 43% so với năm trước và hoàn thành 119% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 là 161 tỉ đồng, tăng trưởng 46%, thực hiện được 118% chỉ tiêu đề ra.

Theo Digiworld, mức tăng trưởng này hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lỗi trong các ngành hàng: Máy tính, điện thoại di động, thiết bị văn phòng, hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Digiworld cũng ghi nhận chuyển biến tích cực từ âm 137 tỉ đồng trong cùng kì năm ngoái lên dương 304 tỉ đồng trong kì này. Nhờ đó, Công ty có được nguồn tiền để giảm bớt nợ vay xuống còn 620 tỉ đồng, giảm 26% so với đầu năm.

Tiền và tiền gửi ngân hàng của Công ty cũng tăng gần 84% lên 131 tỉ đồng. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của DGW ở mức 2,419 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm.

HĐQT của Digiworld cũng thống nhất chọn ngày 28/2 là ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/3. 

Thiên Cơ