Tài chính
[ Live ]

ĐHĐCĐ ABBank 2020: Thông qua kế hoạch lợi nhuận gần 1.400 tỉ đồng, bầu đại diện Maybank vào HĐQT

07:56 | 12/06/2020

Chia sẻ

Trong đại hội lần này, cổ đông ABBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lợi nhuận lợi nhuận trước thuế 1.358 tỉ đồng, tăng 10,5% so với năm trước. Đồng thời, bầu ông Jason Lim Tsu Yang, đại diện của Maybank vào HĐQT nhiệm kì 2016 - 2021.
ĐHĐCĐ ABBank 2020: Đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 10,5% - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên ABBank. (Ảnh: Quang Hưng)

Sáng nay (12/6), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2020 tại Hà Nội.

Trong đại hội lần này, ban lãnh đạo ngân hàng tiến hành trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lợi nhuận lợi nhuận trước thuế 1.358 tỉ đồng, tăng 10,5% so với năm trước. Tổng thu nhập dự kiến tăng gần 18% lên 4.259 tỉ đồng.

Mục tiêu tổng tài sản đến cuối 2020 là 110.918 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cuối 2019. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 10,5% lên 69.646 tỉ đồng, riêng cho vay khách hàng tăng 13% ở mức 64.496 tỉ đồng, trái phiếu tổ chức kinh tế giảm 15% xuống 5.150 tỉ đồng. Huy động (gồm cả tiền gửi khách hàng và huy động từ tổ chức tài chính quốc tế) đạt 86.692 tỉ đồng tăng 10,8%.

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Tỉ lệ ROE đạt 16,1%, ROA đạt 1,3%/năm, các tỉ lệ an toàn khác trong mức qui định của Ngân hàng Nhà nước…

Đồng thời, ngân hàng cũng có kế hoạch tất toán toàn bộ nợ xấu với VAMC trong năm nay.

[Live] ĐHĐCĐ ABBank 2020: Đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 10,5% - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng đã đề trình báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Tờ trình trích lập các qũi và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2019, lợi nhuận sau thuế ABBank đạt gần 967 tỉ đồng, sau khi trích lập các quĩ, lợi nhuận còn lại là 775 tỉ đồng. Với gần 628 tỉ đồng lợi nhuận từ các năm trước để lại, tổng mức lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng đạt 1.404 tỉ đồng.

[Live] ĐHĐCĐ ABBank 2020: Đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 10,5% - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Theo Hội đồng quản trị (HĐQT) ABBank, việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích lũy vốn, tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các qui định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nhu cầu phát triển ngân hàng những năm tới, nên đề xuất với cổ đông được giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại để tăng vốn trong thời gian tới (tức không chia cổ tức năm 2019).

Cũng tại đại hội lần này, ABBank sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tờ trình gửi cổ đông cho biết, cổ đông lớn của ABBank là Ngân hàng Malaysia Banking Berhad (Maybank) từ tháng 7/2018 đã thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn góp của Maybank tại ABBank. Theo đó, ông Jason Lim Tsu Yang là Trưởng ban phát triển chiến lược và kinh doanh của Maybank thay thế bà Lim Siew Ming làm người đại diện 50% vốn góp của Maybank tại ABBank đồng thời ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, HĐQT ABBank hoạt động với 6 thành viên do hồ sơ của ông Jason Lim Tsu Yang (sinh năm 1983) cần hoàn tất theo qui định, đến nay được NHNN phê duyệt nên HĐQT trình cổ đông bầu ông vào HĐQT từ nay cho hết nhiệm kì (2016 - 2021).

5 thành viên HĐQT còn lại của ABBank gồm ông Đào Mạnh Kháng là chủ tịch HĐQT; ông Vũ Văn Tiền là Phó Chủ tịch và 4 thành viên gồm Ông Soon Su Long; Bà Irís Fang, ông Nguyễn Danh Lương và ông Lưu Văn Sáu, trong đó ông Lương và ông Sáu là hai thành viên HĐQT độc lập.

Quốc Thụy