Tài chính

ABBank mua lại trước hạn 2.500 tỉ đồng trái phiếu

08:01 | 28/03/2020

Chia sẻ

Lượng trái phiếu này sẽ được ABBank mua lại vào ngày 25/4. Trước ABBank, HDBank cũng thông báo mua lại trước hạn 8.520 tỉ đồng trái phiếu.
ABBank mua lại trước hạn 2.500 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: ABBank).

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo sẽ mua lại trước hạn lượng trái phiếu có tổng mệnh giá 2.500 tỉ đồng. Thời gian mua lại trước hạn là ngày 25/4. Giá mua mỗi trái phiếu bằng mệnh giá cộng lãi dồn tích trái phiếu chưa được thanh toán đến ngày mua lại.

Đây là trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng, được ABBank phát hành năm 2019 với kì hạn 3 năm, dưới hình thức ghi số, không chuyển đổi, không có bảo đảm.

Trái phiếu có lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 6,5%, các năm sau lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 lần/năm và được xác định bằng bình quân lãi suất tiết kiệm Việt Nam đồng trả sau, kì hạn 12 tháng công bố tại Agrbank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính năm 2019, tính đến thời điểm 31/12/2019, ABBank có khoảng 5.170 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, phần lớn là các trái phiếu có kì hạn từ 1 năm đến dưới 5 năm (4.770 tỉ đồng).

ABBank mua lại trước hạn 2.500 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Lượng trái phiếu đang lưu hành của HDBank (Nguồn: BCTC 2019)

Số liệu của Bộ phận nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research) cho thấy trong năm 2019, ABBBank đã phát hành tổng cộng hơn 3.500 tỉ đồng trái phiếu huy động vốn với kì hạn bình quân là 3 năm, lãi suất bình quân 6,5%/năm.

Trước ABBank, HDBank cũng thông báo mua lại trước hạn lượng trái phiếu có mệnh giá tổng cộng 8.520 tỉ đồng. Thời gian tiến hành mua lại là trong năm 2020.

Nói về nguyên nhân, HDBank cho biết ngân hàng hiện có nguồn vốn dồi dào với chi phí huy động thấp hơn nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu các năm trước đây. Do đó, việc chủ động mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành sẽ giúp HDBank cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm chi phí vốn.

Quốc Thụy