Tài chính

Đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe cơ giới

06:56 | 06/10/2020

Chia sẻ

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra dự kiến tăng thêm 50 triệu đồng, lên mức 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.
Đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe cơ giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VNReview).

Theo dự thảo Thông tư mới đây của Bộ Tài chính, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn, tăng thêm 50 triệu đồng so với hiện hành.

Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra, mức trách nhiệm bảo hiểm giữ nguyên ở mức 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Tương tự, dự thảo cũng nêu rõ mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn, giữ nguyên so với hiện nay.

Có thể thấy, một điểm mới khác của dự thảo thông tư đó là đã bổ sung quyền lợi được bội thường cho xe máy điện. Cùng với đó, dự thảo cũng đã qui định mức phí bảo hiểm cho loại xe này là 55.000 đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng qui định tỉ lệ của từng nội dung chi của quĩ bảo hiểm xe cơ giới. Cụ thể, mức chi cho công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào quĩ hàng năm và số dư quĩ năm trước (nếu có).

Đối với công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quĩ hàng năm và số dư quĩ năm trước (nếu có).

Đồng thời, mức chi hỗ trợ nhân đạo không thấp hơn 35% tổng số tiền đóng vào quĩ hàng năm và số dư quĩ năm trước (nếu có).

Ngoài ra, mức chi cho các hoạt động như Hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu; Chi quản lí quĩ gồm chi lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuê văn phòng; Hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN... không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào quĩ hàng năm.

Lê Huy