|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân dự án sân bay Long Thành đến hết năm 2024

12:00 | 26/10/2023
Chia sẻ
Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đến hết ngày 31/12/2024 để tiếp tục bố trí vốn thực hiện, hoàn thành dự án.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong quá trình triển khai, dự án có một số thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 53. Vì vậy, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua một số nội dung thay đổi trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Cụ thể, ba chỉ tiêu của dự án đã có sự thay đổi so với một số chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 53 gồm: Giảm tổng mức đầu tư dự án; Giảm diện tích đất thu hồi; Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; Bổ sung nội dung bố trí tái định cư các hộ dân do thu hồi đất để thực hiện đầu tư hai tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).

Về thẩm quyền điều chỉnh các nội dung thay đổi, Bộ trưởng cho biết, trong quá trình triển khai, ba chỉ tiêu của Dự án đã có sự thay đổi so với một số chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập Hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT), có các tờ trình và các văn bản giải trình điều chỉnh Dự án. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định điều chỉnh Báo cáo NCKT Dự án, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã có báo cáo số 2663 về việc kết quả thẩm định điều chỉnh Dự án.

Theo đó, các nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư; (2) Điều chỉnh giảm diện tích thu hồi đất; (3) Bổ sung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 02 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn không làm tăng tổng mức đầu tư, không tăng diện tích đất thu hồi của Dự án. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 43 Luật Đầu tư công, các điều chỉnh này không thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và thẩm quyền điều chỉnh là của Thủ tướng Chính phủ. 

Nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2024 thuộc thẩm quyền của Quốc hội do làm tăng thời gian thực hiện dự án so với một số chỉ tiêu đã được Quốc hội phê duyệt tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 53, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. 

Báo cáo với Quốc hội về lý do điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo Nghị quyết số 53 của Quốc hội thì thời gian thực hiện Dự án hoàn thành trong năm 2021.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Dự án chưa đáp ứng yêu do trong hai năm 2020, 2021 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khu vực huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, nhiều lần phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc phối hợp với người dân trong công tác đo đạc, kiểm đếm, lên phương án bồi thường đất gặp rất nhiều khó khăn, bị kéo dài. 

Bộ trưởng đánh giá, dự án có quy mô khối lượng công việc thực hiện rất lớn, tính phức tạp do liên quan đến người dân, chế độ, chính sách xã hội..., đòi hỏi phải cẩn trọng, tỷ mỷ và phối hợp của nhiều ban, ngành liên quan.

Trong quá trình điều chỉnh Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị, bổ sung một nội dung ngoài báo cáo NCKT đã được phê duyệt, dẫn đến phải giải trình nhiều lần với Hội đồng thẩm định nhà nước, làm kéo dài quá trình điều chỉnh dự án, làm chậm việc báo cáo Quốc hội...

Về lý do kéo dài thời gian giải ngân vốn, Tờ trình của Chính phủ nêu rõ do số vốn chưa thực hiện trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã bị hủy nên cần được cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thành Dự án.

Do đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đến hết 31/12/2024 để tiếp tục thực hiện, hoàn thành Dự án và hoàn trả ngân sách địa phương số vốn đã ứng trước cho dự án.

Sau khi được Quốc hội thông qua và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT dự án, UBND tỉnh Đồng Nai mới đủ điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục giải ngân và hoàn trả ngân sách địa phương đã tạm ứng để thực hiện dự án.

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để tiếp tục giải ngân đối với khối lượng đã hoàn thành của các dự án thành phần đồng thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại của dự án. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua: Kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024. Kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đến hết ngày 31/12/2024 để tiếp tục bố trí vốn thực hiện, hoàn thành dự án. 

Kiến nghị đưa vào Nghị quyết Quốc hội: “Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng (trong đó bao gồm 1.543,623 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020) đến hết năm 2024”.

Hạ An