|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đề xuất cổ phần hoá Satra, SJC, Địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành,...

21:16 | 29/11/2022
Chia sẻ
UBND TP HCM mới đây đã trình kế hoạch lần hai về phương án sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, cập nhật báo cáo giải trình bổ sung của các doanh nghiệp có liên quan.

Theo kế hoạch UBND TP HCM gửi lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 61 doanh nghiệp trực thuộc UBND TP HCM thực hiện sắp xếp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 46 doanh nghiệp là tổng công ty/công ty mẹ, công ty độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp cấp I) và 15 doanh nghiệp là công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp cấp II).

Với 46 doanh nghiệp cấp I, UBND TP HCM đề xuất tiếp tục duy trì công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 35 doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa 11 doanh nghiệp. 

Một số công ty trong danh sách 35 doanh nghiệp cấp I được đề xuất tiếp tục duy trì mô hình như: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty TNHH MTV Thảo Cẩm Viên Sài Gòn,...

UBND TP HCM đề xuất cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn với Nhà nước sở hữu 65% vốn điều lệ trở lên. Vào tháng 8/2021, công ty vốn điều lệ là 8.660 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 16.512 tỷ đồng.

Tổng Công ty Công nghiệp In bao bì Liksin được đề xuất cổ phần hóa và thoái hoàn toàn vốn Nhà nước. Công ty có vốn điều lệ là 845 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 1.155 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

9 công ty khác được đề xuất cổ phần hóa với Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ như: Tổng Công ty Bến Thành, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7 TP HCM.

Đối với 15 doanh nghiệp cấp II, UBND TP HCM đề xuất chuyển 4 công ty thành công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, duy trì công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn với 3 doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp theo công ty mẹ (cổ phần hóa) và 1 doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái hoàn toàn vốn Nhà nước.

Đăng Nguyên