|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước, ngân hàng nằm trong kế hoạch kiểm toán 2023

07:19 | 10/10/2022
Chia sẻ
Kiếm toán Nhà nước vừa gửi báo cáo đến Quốc hội dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2023 gồm 139 nhiệm vụ, giảm 39 nhiệm vụ so với năm 2022. Trong đó bao gồm 26 dự án, 16 ngân hàng, tập đoàn lớn như: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn cao su Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank),...

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án, Kiểm toán Nhà nước lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các công trình trọng điểm, giao thông liên vùng khu vực Tây Bắc, Đồng bằng Bắc bộ; các tuyến đường ven biển kết nối liên vùng và các khu kinh tế, đô thị lớn ven biển theo Quyết định 129/QĐ-TTg; các dự án hạ tầng các khu kinh tế ven biển, các dự án bảo vệ môi trường, chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tổng cộng, số dự án dự kiến thực hiện kiểm toán thuộc lĩnh vực này là 26 dự án.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 10 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 5 tổ chức ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm.

 Các Tổng công ty, ngân hàng nằm trong kế hoạch kiểm toán 2023. (Nguồn: Báo cáo Kiểm toán Nhà nước)

Trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; ...

Hoạt động kiểm toán tại các doanh nghiệp này sẽ tập trung vào báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nuớc năm 2022 kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả.

5 ngân hàng, tổ chức tài chính bảo hiểm rơi vào "tầm ngắm" của Kiểm toán năm 2023 gồm: VietinBank, BIDV, Saigon Bank, Ngân hàng Chính sách xã hội và Tập đoàn Bảo Việt.

Theo đó, việc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm nhằm đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động. 

Ngoài ra, Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. 

Hạ An