Doanh nghiệp

Coteccons dự kiến phát hành cổ phiếu sáp nhập Ricons, lãi kế hoạch giảm 14%

06:52 | 30/03/2019

Chia sẻ

Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Coteccons sẽ sở hữu 100% Ricons và chuyển đổi Ricons từ CTCP thành Công ty TNHH một thành viên.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với kế hoạch doanh thu hợp nhất 27.000 tỉ đồng, giảm 5,47%. Lợi nhuận hợp nhất 1.300 tỉ đồng, giảm 14% so với năm trước đó. Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 30%, tương đương năm 2018.

Tại đại hội này, Hội đồng Quản trị Coteccons dự kiến cổ đông trình phương án hoán đổi cổ phiếu cổ phiếu để sở hữu 100% cổ phần Ricons. Theo đó, Coteccons sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Ricons để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Ricons đang lưu hành. Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Coteccons sẽ sở hữu 100% Ricons và chuyển đổi Ricons từ CTCP thành Công ty TNHH một thành viên.

Coteccons cho biết, việc sở hữu Ricons sẽ giúp Coteccons tạo lợi thế cạnh tranh về quy mô, tăng năng lực triển khai các dự án lớn và thúc đẩy việc tăng doanh thu và lợi nhuận công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình kế hoạch khuyến khích ban điều hành theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018. Theo đó, mức khuyến khích là 4% lợi nhuận sau thuế, tương đương 60,5 tỉ đồng. Hình thức khuyến khích bằng cách phát hành 572.500 cổ phiếu ESOP với giá 64.000 đồng/cp (bằng 60% giá trị sổ sách).

Đối tượng phát hành là cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp, trình độ năng lực, thâm niên công tác (trên 5 năm). Toàn bộ cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành.

Năm 2018, Ricons ghi nhận doanh thu 9.306 tỉ đồng, tăng 42%; Lợi nhuận sau thuế 431,3 tỷ đồng, tăng 50%. Trong khi đó, doanh thu 2018 của Coteccons  đạt 28.561 tỉ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế giảm 9% còn 1.510 tỉ đồng.Thu Hoài