|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu HVN vào diện kiểm soát, Vietnam Airlines giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính

08:53 | 06/05/2023
Chia sẻ
Cổ phiếu HVN bị đưa vào diện kiểm soát vì Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu HVN bị đưa vào diện kiểm soát vì Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. (Ảnh minh họa: Vietnam Airlines). 

Ngày 5/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra quyết định chuyển hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN được phát hành bởi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5/2023.

Lý do mà HOSE đưa ra là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g, khoản 1, điều 38 của Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ngày 31/3/2022.

Theo điểm a, khoản 1, Điều 39 của Quy chế này, cổ phiếu HVN sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch nếu Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính năm quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo điểm c, khoản 1, Điều 10 Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Với năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022 như Vietnam Airlines, báo cáo tài chính phải được nộp chậm nhất vào ngày 31/3/2023. Hiện nay đã bước sang tháng 5, tức là quá hạn chót hơn 30 ngày, nhưng Vietnam Airlines chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ngày 29/3, Vietnam Airlines đã có văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE cho phép hoãn công bố báo cáo tài chính năm 2022 nhưng không nêu cụ thể thời hạn mới, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có văn bản trả lời không đồng ý với đề nghị của Vietnam Airlines.

Ngày 5/5, Vietnam Airlines cho biết Tổng công ty đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

Hiện tại, Vietnam Airlines “đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất” và “cam kết thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 ngay sau khi hoàn thành”.

 

Một doanh nghiệp hàng không khác là Vietjet (Mã: VJC) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 cho thấy doanh thu thuần đạt 40.142 tỷ đồng, lỗ sau thuế 2.262 tỷ đồng. Báo cáo tài chính chưa kiểm toán của Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu năm vừa qua là 50.579 tỷ đồng và lỗ sau thuế 10.369 tỷ.

Quý I năm nay, Vietjet báo lãi trước thuế 243 tỷ, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2022. Vietnam Airlines ghi nhận lãi 19,3 tỷ đồng, đánh dấu quý có lãi trước thuế đầu tiên sau chuỗi 12 quý thua lỗ liên tục kể từ đầu dịch COVID-19.

Ngày 24/5 tới đây, Vietnam Airlines sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/6.

 

Đức Quyền