|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ đông lớn nhất muốn Lộc Trời bàn chuyện niêm yết HOSE

14:03 | 21/05/2024
Chia sẻ
Marina Viet đề xuất bổ sung việc thảo luận kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận bổ sung vào chương trình nghị sự.

Theo tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 20224, Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) chấp thuận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc của đại hội trong ngày 26/6 sắp tới tại An Giang. 

Trước đó, cổ đông Marina Viet Pte.Ltd ngày 8/4 đã có thư kiến nghị bổ sung nội dung họp "Thảo luận và thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) trong năm 2024" vào chương trình làm việc. 

Marina Viet hiện là cổ đông lớn nhất tại tập đoàn vật tư nông nghiệp này với tỷ lệ sở hữu 25,12% vốn. Các cổ đông lớn tiếp theo là UBND tỉnh An Giang với 24,15% cổ phần và Augusta Viet có 5,71% vốn doanh nghiệp. Riêng Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn sở hữu 3,16% cổ phần. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Thực tế, nội dung chuyển niêm yết cổ phiếu LTG từ UPCoM sang HOSE đã được cổ đông thông qua từ kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018, sau đó được gia hạn thực hiện trong các kỳ họp cổ đông thường niên tiếp theo trong năm 2019, 2020.

Đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Lộc Trời tiếp tục thông qua việc gia hạn chuyển sàn và dự kiến hoàn tất niêm yết cổ phiếu trên HoSE chậm nhất đến năm 2025. 

Năm ngoái, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần 16.088 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm từ 265 tỷ đồng ở báo cáo tự lập về còn gần 17 tỷ đồng sau kiểm toán, giảm 94% so với năm 2022.

Về kế hoạch cổ tức, công ty sẽ dự kiến chi trả cho năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương ứng phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ theo đó sẽ tăng từ 1.007 tỷ lên gần 1.310 tỷ đồng.  

Sang năm 2024, công ty nông nghiệp đặt mục tiêu có lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) là 1.000 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2023. Giá vốn tăng mạnh 65% cùng với chi phí hoạt động cao khiến công ty báo lỗ sau thuế 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 81 tỷ đồng. 

Công ty còn dự kiến bầu lại Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 với 5 thành viên, trong đó phải có ít nhất 1/3 là thành viên HĐQT độc lập theo quy định, hiện đơn vị chưa công bố danh sách ứng viên. Công ty cũng sẽ bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.  

Huy Lê