|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ đông Becamex IJC sắp nhận cổ tức 1.400 đồng/cp

09:57 | 15/06/2023
Chia sẻ
Với hơn 251 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Becamex IJC cần chi 352 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 10 tới đây.

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - Mã: IJC) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/6, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6. Ngày thanh toán dự kiến là 6/10.

Với hơn 251 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi hơn 352 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT Becamex IJC thông qua phương án chào bán hơn 125,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. 

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.259 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông. Đồng thời, góp vốn vào các công ty tiềm năng, thanh toán nợ gốc và lãi vay ngân hàng, trái phiếu và bổ sung vốn kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua kế hoạch mua 55 triệu cổ phần CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước để nâng sở hữu từ 0% lên 31,7% vốn điều lệ.

Giá mua dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch dự kiến là 666 tỷ đồng, hình thức góp vốn là bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt. Đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6, đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10.

Lợi nhuận quý I giảm 38%

Về tình hình kinh doanh quý I, Becamex IJC ghi nhận 337 tỷ đồng doanh thu thuần, 108 tỷ đồng doanh thu thuần giảm lần lượt 36%, 38% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 1.634 tỷ đồng doanh thu, 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Becamex IJC cùng hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Cuối quý I, tổng tài sản của công ty đạt 6.361 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu nănm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 111 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, nợ phải trả của Becamex IJC là 2.437 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 912 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.924 tỷ đồng, bao gồm 719 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh