|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Becamex IDC lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng năm 2023, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%

10:21 | 10/06/2023
Chia sẻ
Ban lãnh đạo Becamex IDC cho biết trong năm 2023, bên cạnh tiếp tục đầu tư các dự án hiện hữu, công ty dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư vào các dự án thương mại dịch vụ.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra sáng ngày 29/6 tại Bình Dương.

Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng (gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính, lãi công ty liên kết và thu nhập khác), tăng 19% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng, tăng 32%. 

Kết quả kinh doanh và kế hoahcj năm 2023 của Becamex IDC. (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính và tài liệu họp ĐHĐCĐ của công ty).

Ban lãnh đạo công ty dự báo tình hình kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nên sẽ tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới.

Lãnh đạo công ty cũng đang trình chủ sở hữu về Đề án sắp xếp các đơn vị thành viên trong hệ thống giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu gia tăng hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2023, bên cạnh tiếp tục đầu tư các dự án hiện hữu, Becamex IDC dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư vào các dự án thương mại dịch vụ. Trong đó, hoàn thiện pháp lý và đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường; khởi công dự án Vòng xoay A1; khánh thành dự án Tòa nhà A9; đầu tư các dự án thành phần thương mại – dịch vụ trong Khu đô thị mới Thành phối mới Bình Dương và đầu tư hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc Lộ 13 đều tại khu vực Bình Dương.

Về kế hoạch cổ tức, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 8% bằng tiền, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ dùng 828 tỷ đồng để trả cổ tức.

Bên cạnh đó, năm 2023 công ty cũng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 9% bằng tiền, tương ứng 900 đồng/cổ phiếu. Số tiền dùng trả cổ tức theo kế hoạch là gần 932 tỷ đồng.

Ngoài ra, Becamex IDC cho biết phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua chưa được thực hiện vì kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi trong năm trước.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông việc sửa đổi điều lệ công ty, giảm số lượng Thành viên HĐQT từ 7 người xuống còn 5 người. Đồng thời, bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028. 

Becamex cũng trình cổ đông việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh cảng và đường sắt kể từ năm 2023. 

Đăng Nguyên