|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Sửa đổi Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm gì mới?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm gì mới?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm đổi mới, trong đó hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường đảm bảo công khai, minh bạch; các chính sách tài chính, ngân sách, thuế,... giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.
Nhà đất -07:41 | 27/07/2022
Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi khi nào được xem xét?

Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi khi nào được xem xét?

Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 (tháng 5/2023).
Nhà đất -08:05 | 16/07/2022
Kiến nghị bỏ khung giá đất, quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường

Kiến nghị bỏ khung giá đất, quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường

Bộ TNMT kiến nghị bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất phù hợp với thị trường, linh hoạt trong việc điều chỉnh bảng giá đất và đơn giản hóa quy trình điều chỉnh bảng giá đất.
Nhà đất -17:00 | 14/07/2022
Sẽ bỏ khung giá đất

Sẽ bỏ khung giá đất

Nghị quyết Trung ương đề cập đến hai nội dung quan trọng, bao gồm bỏ khung giá đất và áp thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ, bỏ hoang đất đai,...
Nhà đất -11:10 | 25/06/2022
Sửa Luật Đất đai phải phù hợp, nhất thể với các bộ luật liên quan

Sửa Luật Đất đai phải phù hợp, nhất thể với các bộ luật liên quan

Vướng mắc về đất đai hiện nay không chỉ ở Luật Đất đai năm 2013 mà còn ở nhiều luật khác như: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu giá… Điều này dẫn đến có những quy định liên quan đến đất đai bị chồng chéo, thậm chí vênh với Luật Đất đai 2013, gây khó cho Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Nhà đất -14:15 | 06/06/2022
Lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến khi có chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.
Thời sự -14:26 | 24/05/2022
Chính phủ lại xin lùi sửa Luật Đất đai

Chính phủ lại xin lùi sửa Luật Đất đai

Chính phủ lần thứ tư xin lùi trình dự án Luật Đất đai sửa đổi dù nội dung này theo Nghị quyết của Quốc hội phải trình vào kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022.
Thời sự -07:56 | 17/04/2022
Sửa đổi Luật Đất đai