Tài chính

Chính phủ yêu cầu NHNN giám sát, ngăn ngừa các rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng

08:34 | 18/09/2019

Chia sẻ

Nghị quyết Chính phủ thường kì tháng 8 đã nêu ra nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với NHNN. Bên cạnh những vấn đề thường gặp về điều hành chính sách chung, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu NHNN giám sát, ngăn chặn rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu ngân hàng.

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kì tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được Chính phủ phân công triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, NHNN cần tiếp tục theo dõi sát các biến động của thị trường trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, điều hành tỷ giá phù hợp. 

Đồng thời, NHNN cần tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, góp phần hạn chế tín dụng đen. 

Một nhiệm vụ khá quan trọng khác được nhấn mạnh trong Nghị quyết của Chính phủ là tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lí nợ xấu. 

Nghị quyết cũng nhấn mạnh thêm về yêu cầu NHNN giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa các rủi ro về hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. 

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện xử lí đúng thời hạn các nội dung hành động khắc phục liên quan đến đánh giá đa phương  về phòng, chống rửa tiền theo văn bản đề xuất của NHNN. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phân công các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều công việc cụ thể liên quan tới tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân,...

Theo Nghị quyết, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 còn rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết số 01 của Chính phủ. 

Trong đó lưu ý không được chủ quan, phải thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình trong nước và thế giới để kịp thời có đối sách hiệu quả, phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Trúc Minh