Chứng khoán

Chỉ có 11 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn trong 4 tháng đầu năm

21:05 | 10/05/2019

Chia sẻ

Nguyên nhân chính là trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4 và triển khai Chương trình công tác tháng 5.

Bộ Tài chính cho biết, trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp .

Do trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa, nên mới chỉ có 2 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 295 tỉ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 276 tỉ đồng; có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 4.657 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong 4 tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ phiếu, huy động vốn cho ngân sách và cho đầu tư phát triển. Tính đến ngày 26/4, VN-Index đạt 979,64 điểm, tăng 9,86% so với đầu năm; quy mô vốn hóa đạt khoảng 77,6% GDP, tăng 8,4% so cuối năm 2018.

Đối với thị trường bảo hiểm. tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 401.900 tỉ đồng, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328.700 tỉ đồng, tăng 26,5%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 83.300 tỉ đồng, tăng 18,3%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44.300 tỉ  đồng, tăng 17%.

Trong tháng 5 tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch; thực hiện thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán bảo đảm tuân thủ theo quy định; giám sát chặt trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với 2 Sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ hoàn thiện trình Chính phủ các Nghị định ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Thu Hoài