|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2022

17:01 | 04/04/2022
Chia sẻ
Lãi suất cao nhất ngân hàng Vietinbank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 4 này tiếp tục duy trì ở mức là 5,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên.

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 

Bước sang tháng 4, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dành cho cả phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp so với khảo sát vài tháng gần đây vẫn không có sự thay đổi.

Theo đó, khách hàng cá nhân gửi tiền tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được áp dụng lãi suất tiết kiệm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đang được Vietinbank đồng triển khai lãi suất là 3,1%/năm. Trong khi khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 3,4%/năm. Còn các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng này hiện đang ấn định lãi suất chung là 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank niêm yết cho các khoản tiền gửi trong khoảng kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên vẫn duy trì ở mức 5,6%/năm. Đây cũng là mức cao nhất ghi nhận được trong tháng 4 này.

Ngoài ra, với tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, ngân hàng Vietinbank vẫn quy định ở mức khá thấp là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn của cũng áp dụng mức không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng trong tháng 4/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Nguồn: VietinBank.

Cũng trong tháng 4 này, VietinBank huy động lãi suất ở mức ổn định cho khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, khung lãi suất tiền gửi vẫn nằm trong phạm vi từ 3%/năm đến 4,9%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được ngân hàng Vietinbank cùng ấn định với lãi suất là 3%/năm. Từ kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất được duy trì ở mức 3,3%/năm. Còn các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ngân hàng này triển khai cùng mức lãi suất là 3,7%/năm. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất vẫn là 4,9%/năm khi khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank.

Tiền gửi với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng và không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp cùng được quy định cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

 

Quỳnh Hương