|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất tháng 4/2022 là bao nhiêu?

16:41 | 04/04/2022
Chia sẻ
Tháng 4 này, ngân hàng VietBank có lãi suất cao nhất được ghi nhận ở mức là 7%/năm, áp dụng cho tiền gửi online đăng ký tại các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)

Biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) qua khảo sát ngày 4/4 tiếp tục ổn định so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ vẫn dao động trong khoảng từ 3,6%/năm đến 8%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng VietBank huy động cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức là 3,6%/năm. Còn tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 3,7%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng, ngân hàng VietBank lần lượt áp dụng lãi suất là 5,8%/năm, 5,9%/năm và 6%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tại các kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng hiện đang được triển khai cùng mức là 6,2%/năm. Đáng chú ý tại kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, ngân hàng VietBank ấn định lãi suất là 6,5%/năm.

Giống như nhiều tháng trước đây, tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi dùng để tham chiếu lãi suất cho khoản vay được VietBank duy trì ở mức 8%/năm. Trường hợp các khoản tiết kiệm đến hạn tái tục tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được nhận cùng mức với lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng, hiện là 6,5%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 15 tháng - 36 tháng, VietBank tiếp tục niêm yết lãi suất ở mức là 6,9%/năm cho mỗi kỳ hạn.

Bên cạnh phương thức trả lãi vào cuối kỳ, ngân hàng VietBank còn huy động tiền gửi bằng những phương thức lĩnh lãi khác với các khung lãi suất tương đối cạnh tranh. Cụ thể trong đó: trả lãi hàng quý (5,76% - 6,67%/năm), trả lãi hàng tháng (3,68% - 6,63%/năm), trả lãi trước (3,58% - 6,35%/năm).

Lãi suất ngân hàng VietBank niêm yết tại quầy tháng 4/2022

 Nguồn: VietBank.

Lãi suất tiền gửi online trong tháng 4 này cũng được ngân hàng VietBank duy trì ở mức ổn định so với trước. Khung lãi suất trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7%/năm dành cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Đặc biệt khi khách hàng có tiền gửi trực tuyến sẽ được nhận lãi suất cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với lãi suất niêm yết tại quầy ở cùng kỳ hạn gửi.

Như vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất tại ngân hàng VietBank ở mức là 7%/năm và được áp dụng cho tiền gửi online đăng ký tại các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online ngân hàng VietBank mới nhất tháng 4/2022

Nguồn: VietBank.

 

Quỳnh Hương

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Dự luật chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden để chính thức trở thành luật.