|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank trong tháng 5/2022 là bao nhiêu?

11:58 | 05/05/2022
Chia sẻ
Khách hàng gửi tiết kiệm tại VietBank sẽ được nhận lãi cao nhất là 5,6%/năm, với điều kiện phải có kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên.

Trong nhiều tháng gần đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn tiếp tục không có động thái mới trong việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi.

Tại phân khúc khách hàng cá nhân, biểu lãi suất ngân hàng được niêm yết trong phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. Khách hàng có thể tham gia gửi tiết kiệm với kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng.

Trong đó, mức lãi suất thấp nhất 3,1%/năm đang được áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Còn tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm ghi nhận được là 3,4%/năm.

Khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 4%/năm. Và khi gửi từ 12 tháng trở lên, khách hàng sẽ được nhận lãi suất ở mức cao nhất là 5,6%/năm.

Giống như nhiều ngân hàng thương mại khác, VietinBank áp dụng lãi suất cho kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng khá thấp, chỉ ở mức 0,2%/năm. Cùng với đó lãi suất không kỳ hạn tại ngân hàng này được ấn định là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 5/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Nguồn: VietinBank.

Tương tự, lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng với khách hàng Tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng) cũng được duy trì không đổi. Khung lãi suất tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng ghi nhận được là từ 3%/năm đến 4,9%/năm.

Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng cùng nhận lãi suất 3%/năm. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng lãi suất áp dụng là 3,3%/năm. VietinBank tiếp tục niêm yết lãi suất 3,7%/năm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Ở kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, khách hàng doanh nghiệp được hưởng lãi suất cùng mức 4,9%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn cùng có lãi suất không đổi 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank. Để biết mức lãi suất cụ thể khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Ngọc Mai